Đức Huy Plaza

Ấm siêu tốc

29%
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1215(1.7L)

Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1215(1.7L)

390.000₫

GNY: 550.000₫

26%
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1351(1.8L)

Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1351(1.8L)

290.000₫

GNY: 390.000₫

31%
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1217(1.7L)

Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1217(1.7L)

590.000₫

GNY: 850.000₫

28%
Ấm siêu tốc PHILIPS HD4646(1.5L)

Ấm siêu tốc PHILIPS HD4646(1.5L)

1.190.000₫

GNY: 1.660.000₫

20%
Ấm siêu tốc PHILIPS HD9357(1.7L)

Ấm siêu tốc PHILIPS HD9357(1.7L)

1.590.000₫

GNY: 1.990.000₫

34%
Ấm siêu tốc PHILIPS HD9350(1.7L)

Ấm siêu tốc PHILIPS HD9350(1.7L)

990.000₫

GNY: 1.500.000₫

25%
Ấm siêu tốc PHILIPS HD9316(1.7L)

Ấm siêu tốc PHILIPS HD9316(1.7L)

1.290.000₫

GNY: 1.720.000₫

20%
ấm đun đa năng thông minh BS20

ấm đun đa năng thông minh BS20

1.590.000₫

GNY: 1.990.000₫

27%
Ấm siêu tốc Sowun SW1608(1.8L)

Ấm siêu tốc Sowun SW1608(1.8L)

720.000₫

GNY: 990.000₫

35%
Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1386(1.7L)

Ấm siêu tốc Sunhouse SHD1386(1.7L)

550.000₫

GNY: 850.000₫

22%
Ấm siêu tốc SHARP EKJ-15EV-ST(1.5L)

Ấm siêu tốc SHARP EKJ-15EV-ST(1.5L)

460.000₫

GNY: 590.000₫

31%
Ấm siêu tốc MIDEA 18GC(1.8L)

Ấm siêu tốc MIDEA 18GC(1.8L)

550.000₫

GNY: 800.000₫

24%
Ấm siêu tốc PHILIPS HD9355(1.7L)

Ấm siêu tốc PHILIPS HD9355(1.7L)

1.290.000₫

GNY: 1.690.000₫

27%
Ấm siêu tốc Kangaroo KG353(1.7L)

Ấm siêu tốc Kangaroo KG353(1.7L)

720.000₫

GNY: 990.000₫

26%
Ấm siêu tốc Kangaroo KG17K1(1.7L)

Ấm siêu tốc Kangaroo KG17K1(1.7L)

850.000₫

GNY: 1.150.000₫

34%
Ấm siêu tốc Lock & Lock LLG431(1.7L)

Ấm siêu tốc Lock & Lock LLG431(1.7L)

630.000₫

GNY: 950.000₫

33%
Bình siêu tốc 1.8L Sanaky SNK-18NS

Bình siêu tốc 1.8L Sanaky SNK-18NS

199.000₫

GNY: 299.000₫