Đức Huy Plaza

Bánh các loại

17%
Bánh quy phô mai Gatito 32g

Bánh quy phô mai Gatito 32g

5.000₫

GNY: 6.000₫

25%
Bánh Nabati Socola 54g

Bánh Nabati Socola 54g

6.000₫

GNY: 8.000₫

15%
Lương khô bay 100g

Lương khô bay 100g

11.000₫

GNY: 13.000₫

17%
Lương khô Cacao 22 70g

Lương khô Cacao 22 70g

10.000₫

GNY: 12.000₫

7%
Bánh dừa nướng Thái Bình 180g

Bánh dừa nướng Thái Bình 180g

26.000₫

GNY: 28.000₫

12%
Bánh phồng nếp sữa dừa 130g

Bánh phồng nếp sữa dừa 130g

15.000₫

GNY: 17.000₫

12%
Bánh phồng gấc Tân Việt 130g

Bánh phồng gấc Tân Việt 130g

15.000₫

GNY: 17.000₫

12%
Bánh OREO 137g vị kem dâu

Bánh OREO 137g vị kem dâu

14.000₫

GNY: 16.000₫

20%
Bánh OREO 68.5g

Bánh OREO 68.5g

8.000₫

GNY: 10.000₫

7%
Bánh OREO kem vani 137g

Bánh OREO kem vani 137g

14.000₫

GNY: 15.000₫

11%
Bánh kem gấu túi 200g

Bánh kem gấu túi 200g

16.000₫

GNY: 18.000₫

17%
Bánh cá mặn Huu Gia foods 120g

Bánh cá mặn Huu Gia foods 120g

10.000₫

GNY: 12.000₫

17%
Bánh trứng nhện Rich Taste 150g

Bánh trứng nhện Rich Taste 150g

10.000₫

GNY: 12.000₫

2%
Bánh quy bơ Monica 380g

Bánh quy bơ Monica 380g

105.000₫

GNY: 107.000₫

2%
Bánh cookie trứng sữa Belgi HT 350g

Bánh cookie trứng sữa Belgi HT 350g

108.000₫

GNY: 110.000₫

3%
Bánh HS Sonne vàng HT 500g

Bánh HS Sonne vàng HT 500g

170.000₫

GNY: 175.000₫

2%
Bánh Cookies Butter HT 350g

Bánh Cookies Butter HT 350g

105.000₫

GNY: 107.000₫

1%
Bánh Cookies bơ pháp LU 708G

Bánh Cookies bơ pháp LU 708G

180.000₫

GNY: 182.000₫

3%
Bánh Goody hỗn hợp HT 681g

Bánh Goody hỗn hợp HT 681g

150.000₫

GNY: 155.000₫