Đức Huy Plaza

Bánh các loại

15%
Bánh gạo Nhật Ichi cracker 85g

Bánh gạo Nhật Ichi cracker 85g

17.000₫

GNY: 20.000₫

11%
Bánh gạo Ichi Kid nguyên vị 29g

Bánh gạo Ichi Kid nguyên vị 29g

31.000₫

GNY: 35.000₫

7%
Bánh gạo rong biển 160g

Bánh gạo rong biển 160g

42.000₫

GNY: 45.000₫

23%
Bánh gạo One.One 150g

Bánh gạo One.One 150g

17.000₫

GNY: 22.000₫

15%
Bánh gạo One One 230g

Bánh gạo One One 230g

23.000₫

GNY: 27.000₫

17%
Bánh gạo vị BBQ 150g

Bánh gạo vị BBQ 150g

19.000₫

GNY: 23.000₫

14%
Bánh gạo OneOne phomai ngô 118g

Bánh gạo OneOne phomai ngô 118g

25.000₫

GNY: 29.000₫

12%
Bánh gạo Ichi vị cay 150g

Bánh gạo Ichi vị cay 150g

23.000₫

GNY: 26.000₫

10%
Bánh gạo Nhật Ichi 180g

Bánh gạo Nhật Ichi 180g

27.000₫

GNY: 30.000₫

8%
Bánh gạo Ichi vị mật ong 150g

Bánh gạo Ichi vị mật ong 150g

23.000₫

GNY: 25.000₫

11%
Bánh gạo Nhật ICHI 100g

Bánh gạo Nhật ICHI 100g

17.000₫

GNY: 19.000₫

5%
Bánh gạo Want Want vị cay thơm 150g
7%
Bánh gạo rong biển 160g

Bánh gạo rong biển 160g

42.000₫

GNY: 45.000₫

13%
Bánh gạo Richy bé thường 135g

Bánh gạo Richy bé thường 135g

13.000₫

GNY: 15.000₫

11%
Bánh gạo ngọt Lê hoa 170g

Bánh gạo ngọt Lê hoa 170g

16.000₫

GNY: 18.000₫