Đức Huy Plaza

Bia các loại

2%
Thùng bia Sài Gòn Gold 330ml*18

Thùng bia Sài Gòn Gold 330ml*18

390.000₫

GNY: 400.000₫

3%
Thùng bia Sài Gòn Special (24 lon/thùng)
2%
Thùng bia Sài Gòn export 24 lon/thùng

Thùng bia Sài Gòn export 24 lon/thùng

245.000₫

GNY: 250.000₫

2%
Thùng bia Sài Gòn 333 24 lon/ thùng

Thùng bia Sài Gòn 333 24 lon/ thùng

245.000₫

GNY: 250.000₫

2%
Thùng Bia Việt lon 330ml (24lon/thùng)

Thùng Bia Việt lon 330ml (24lon/thùng)

245.000₫

GNY: 250.000₫

2%
Thùng bia Sài Gòn Lager 24 lon/ thùng

Thùng bia Sài Gòn Lager 24 lon/ thùng

245.000₫

GNY: 250.000₫

3%
Thùng bia Tiger trắng 330ml (24lon/thùng)
3%
Thùng bia Tiger xanh 330ml(24 lon/thùng)

Thùng bia Tiger xanh 330ml(24 lon/thùng)

350.000₫

GNY: 360.000₫

4%
Bia Hà Nội xanh 330ml

Bia Hà Nội xanh 330ml

11.000₫

GNY: 11.500₫

2%
Thùng bia Hà Nội 330ml - 24lon

Thùng bia Hà Nội 330ml - 24lon

245.000₫

GNY: 250.000₫

6%
Bia Sài Gòn Chill 330ml

Bia Sài Gòn Chill 330ml

16.000₫

GNY: 17.000₫

4%
Bia Việt lon 330ml

Bia Việt lon 330ml

11.000₫

GNY: 11.500₫

1%
Thùng bia Heineken 330ml (24lon/thùng)

Thùng bia Heineken 330ml (24lon/thùng)

420.000₫

GNY: 425.000₫

5%
Bia Heineke Silver 330ml

Bia Heineke Silver 330ml

20.000₫

GNY: 21.000₫