Đức Huy Plaza

Bình nước nóng

42%
Bình nước nóng 15 lít Rossi RAM15SL

Bình nước nóng 15 lít Rossi RAM15SL

1.790.000₫

GNY: 3.109.000₫

32%
Bình nước nóng 30 lít Rossi RAM30SL

Bình nước nóng 30 lít Rossi RAM30SL

2.290.000₫

GNY: 3.359.000₫

50%
Bình nước nóng 20 lít Rossi RAM20SL

Bình nước nóng 20 lít Rossi RAM20SL

1.590.000₫

GNY: 3.209.000₫

10%
Bình nước nóng 30 lít Sunhouse SHA9375L

Bình nước nóng 30 lít Sunhouse SHA9375L

2.790.000₫

GNY: 3.090.000₫

12%
Bình nước nóng 20 lít Sunhouse SHA9254L

Bình nước nóng 20 lít Sunhouse SHA9254L

2.450.000₫

GNY: 2.790.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 STB

Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 STB

3.450.000₫

GNY: 3.790.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 ST

Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 ST

3.550.000₫

GNY: 3.890.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 20 lít SL 20 ST

Máy nước nóng Ariston 20 lít SL 20 ST

3.090.000₫

GNY: 3.390.000₫

36%
Bình nước nóng 20 Lít Sơn Hà Eco S20NC

Bình nước nóng 20 Lít Sơn Hà Eco S20NC

1.790.000₫

GNY: 2.800.000₫

11%
Bình nước nóng 20 lít Ferroli VERDI  20DE

Bình nước nóng 20 lít Ferroli VERDI 20DE

2.890.000₫

GNY: 3.260.000₫

4%
Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

2.590.000₫

GNY: 2.700.000₫

3%
Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

2.790.000₫

GNY: 2.865.000₫