Đức Huy Plaza

Bình nước nóng

9%
Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 STB

Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 STB

3.450.000₫

GNY: 3.790.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 ST

Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 ST

3.550.000₫

GNY: 3.890.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 20 lít SL 20 ST

Máy nước nóng Ariston 20 lít SL 20 ST

3.090.000₫

GNY: 3.390.000₫

30%
Bình nước nóng 20 Lít Sơn Hà Eco S20NC

Bình nước nóng 20 Lít Sơn Hà Eco S20NC

1.950.000₫

GNY: 2.800.000₫

10%
Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-30 TE 30 L

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-30 TE 30 L

2.890.000₫

GNY: 3.200.000₫

10%
Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-20 AE 20 L

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-20 AE 20 L

2.690.000₫

GNY: 3.000.000₫

11%
Bình nước nóng 30 lít Ferroli VERDI  AE30

Bình nước nóng 30 lít Ferroli VERDI AE30

2.890.000₫

GNY: 3.260.000₫

13%
Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

2.350.000₫

GNY: 2.700.000₫

14%
Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

2.450.000₫

GNY: 2.865.000₫

24%
Bình nước nóng Sơn Hà 20 lít S20NE

Bình nước nóng Sơn Hà 20 lít S20NE

2.190.000₫

GNY: 2.900.000₫

21%
Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30NE

Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30NE

2.390.000₫

GNY: 3.030.000₫

24%
Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30VC

Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30VC

2.050.000₫

GNY: 2.700.000₫