Đức Huy Plaza

Bình thủy điện

11%
Bình thủy điện Panasonic NC-HU301PHSY 3 lít
11%
Bình thủy điện Panasonic NC-EG4000CSY 4 lít
11%
Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3 lít
11%
Bình thủy điện Panasonic NC-EG2200CSY 2.2 lít
11%
Bình thủy điện Panasonic NC-BG3000CSY 3 lít

Bình Thủy Điện Hyundai HDE 5105 (5 lít)

1.164.800₫

GNY: 1.040.000₫

14%
Bình Thủy Điện Hyundai HDE 5104 (4 lít)

Bình Thủy Điện Hyundai HDE 5104 (4 lít)

950.000₫

GNY: 1.102.000₫

14%
Bình Thủy Điện Hyundai HDE 5103 (3 lít)
14%
Bình thủy điện Sanaky SNK32S

Bình thủy điện Sanaky SNK32S

930.000₫

GNY: 1.078.800₫

14%
Bình thủy điện Sanaky SNK28S

Bình thủy điện Sanaky SNK28S

860.000₫

GNY: 997.600₫