Đức Huy Plaza

Bình thủy điện

14%
Bình ủ cắm điện Milate 10L

Bình ủ cắm điện Milate 10L

1.890.000₫

GNY: 2.200.000₫

22%
Bình thủy điện Sharp Y40PV(4L)

Bình thủy điện Sharp Y40PV(4L)

1.950.000₫

GNY: 2.500.000₫

15%
Bình thủy điện Sharp Y32PV(3L)

Bình thủy điện Sharp Y32PV(3L)

1.690.000₫

GNY: 1.990.000₫

21%
Bình thủy điện Caso HW660(2.7L)

Bình thủy điện Caso HW660(2.7L)

3.890.000₫

GNY: 4.900.000₫

29%
Bình thủy điện HQSTAR HQ235(3.2L)

Bình thủy điện HQSTAR HQ235(3.2L)

990.000₫

GNY: 1.390.000₫

24%
Bình thủy điện Sunhouse SHD1535-3.5L

Bình thủy điện Sunhouse SHD1535-3.5L

1.290.000₫

GNY: 1.690.000₫

27%
Bình thủy điện Sunhouse SHD1530-3L

Bình thủy điện Sunhouse SHD1530-3L

1.090.000₫

GNY: 1.490.000₫

6%
Bình thủy điện Panasonic NC-EG4000CSY 4 lít
11%
Bình thủy điện Panasonic NC-EG2200CSY 2.2 lít
1%
Bình thủy điện Panasonic NC-BG3000CSY 3 lít