Đức Huy Plaza

Máy giặt cửa đứng

5%
Máy giặt Electrolux 14 kg EWT1454DCWA

Máy giặt Electrolux 14 kg EWT1454DCWA

12.490.000₫

GNY: 13.190.000₫

6%
Máy giặt Electrolux 12 kg EWT1254DCWA

Máy giặt Electrolux 12 kg EWT1254DCWA

11.990.000₫

GNY: 12.690.000₫

6%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

9.990.000₫

GNY: 10.590.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

9.090.000₫

GNY: 9.590.000₫

1%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-FS10X7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-FS10X7LRV

9.090.000₫

GNY: 9.190.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-FS95X7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-FS95X7LRV

7.990.000₫

GNY: 8.390.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-FS85X7LRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-FS85X7LRV

7.690.000₫

GNY: 7.990.000₫

33%
Máy giặt LG Inverter 12 kg T2312DSAV

Máy giặt LG Inverter 12 kg T2312DSAV

7.890.000₫

GNY: 11.690.000₫

18%
Máy giặt LG Inverter 21 kg T2721SSAV

Máy giặt LG Inverter 21 kg T2721SSAV

16.300.000₫

GNY: 19.990.000₫

2%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100X5LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100X5LRV

7.990.000₫

GNY: 8.150.000₫

16%
Máy giặt Panasonic 9.0 kg NA-F90A4GRV

Máy giặt Panasonic 9.0 kg NA-F90A4GRV

5.690.000₫

GNY: 6.790.000₫

2%
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90V5LRV

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90V5LRV

7.990.000₫

GNY: 8.150.000₫

2%
Máy giặt Panasonic 11.5 kg NA-F115A5WRV

Máy giặt Panasonic 11.5 kg NA-F115A5WRV

8.790.000₫

GNY: 8.990.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90X5LRV

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90X5LRV

7.090.000₫

GNY: 7.350.000₫

1%
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4HRV

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4HRV

6.290.000₫

GNY: 6.350.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

5.690.000₫

GNY: 5.990.000₫

8%
Máy giặt Panasonic Inverter 16 kg NA-FS16V5SRV

Máy giặt Panasonic Inverter 16 kg NA-FS16V5SRV

14.990.000₫

GNY: 16.290.000₫

11%
Máy giặt Panasonic 13 kg NA-F130H3WRV

Máy giặt Panasonic 13 kg NA-F130H3WRV

9.990.000₫

GNY: 11.190.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100V5LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100V5LRV

8.790.000₫

GNY: 9.290.000₫

2%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4HRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4HRV

6.890.000₫

GNY: 7.050.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4GRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4GRV

6.990.000₫

GNY: 7.250.000₫