Đức Huy Plaza

Máy giặt cửa đứng

6%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

9.990.000₫

GNY: 10.590.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

9.090.000₫

GNY: 9.590.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10X7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10X7LRV

8.690.000₫

GNY: 9.190.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95X7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95X7LRV

7.990.000₫

GNY: 8.390.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85X7LRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85X7LRV

7.690.000₫

GNY: 7.990.000₫

7%
Máy giặt LG Inverter 12 kg T2312DSAV

Máy giặt LG Inverter 12 kg T2312DSAV

10.890.000₫

GNY: 11.690.000₫

7%
Máy giặt Toshiba 7 kg AW-A800SV

Máy giặt Toshiba 7 kg AW-A800SV

4.090.000₫

GNY: 4.390.000₫

5%
Máy giặt Toshiba inverter 9kg AW-DC1005CV

Máy giặt Toshiba inverter 9kg AW-DC1005CV

7.990.000₫

GNY: 8.390.000₫

8%
Máy giặt LG Inverter 21 kg T2721SSAV

Máy giặt LG Inverter 21 kg T2721SSAV

18.300.000₫

GNY: 19.990.000₫

9%
Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg AW-DE1100GV(WS)
7%
Máy giặt Toshiba 9kg AW-B1000GV

Máy giặt Toshiba 9kg AW-B1000GV

5.990.000₫

GNY: 6.450.000₫

14%
Máy giặt LG Inverter 17 kg WF-D1717HD

Máy giặt LG Inverter 17 kg WF-D1717HD

16.090.000₫

GNY: 18.790.000₫

3%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100X5LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100X5LRV

7.890.000₫

GNY: 8.150.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 9.0 kg NA-F90A4GRV

Máy giặt Panasonic 9.0 kg NA-F90A4GRV

6.490.000₫

GNY: 6.790.000₫

3%
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4GRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4GRV

5.890.000₫

GNY: 6.080.000₫

2%
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90V5LRV

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90V5LRV

7.990.000₫

GNY: 8.150.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 13.5 kg NA-F135V5SRV

Máy giặt Panasonic 13.5 kg NA-F135V5SRV

12.690.000₫

GNY: 13.390.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 13.5 kg NA-F135A5WRV

Máy giặt Panasonic 13.5 kg NA-F135A5WRV

10.790.000₫

GNY: 11.290.000₫

2%
Máy giặt Panasonic 11.5 kg NA-F115A5WRV

Máy giặt Panasonic 11.5 kg NA-F115A5WRV

8.790.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Máy giặt Toshiba 8.2kg AW-MF920LV WK

Máy giặt Toshiba 8.2kg AW-MF920LV WK

5.490.000₫

GNY: 5.850.000₫

13%
Máy giặt Toshiba 8.2kg AW-ME920LV

Máy giặt Toshiba 8.2kg AW-ME920LV

4.990.000₫

GNY: 5.750.000₫

10%
Máy giặt Samsung 8 kg WA80H4000SG/SV

Máy giặt Samsung 8 kg WA80H4000SG/SV

4.590.000₫

GNY: 5.090.000₫

9%
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90B4

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90B4

5.490.000₫

GNY: 6.050.000₫