Đức Huy Plaza

Máy giặt cửa ngang

3%
Máy giặt Beko Inverter 11kg WTE 11735 XCST

Máy giặt Beko Inverter 11kg WTE 11735 XCST

18.190.000₫

GNY: 18.690.000₫

6%
Máy giặt Electrolux Inverter 8 Kg EWF8025CQWA

Máy giặt Electrolux Inverter 8 Kg EWF8025CQWA

10.290.000₫

GNY: 10.990.000₫

7%
Máy giặt Electrolux Inverter 7.5 Kg EWF7525EQWA
13%
Máy giặt Electrolux Inverter 7.5 Kg EWF7525DGWA
15%
Máy giặt sấy LG 21 kg F2721HTTV & T2735NWLV

Máy giặt sấy LG 21 kg F2721HTTV & T2735NWLV

44.890.000₫

GNY: 52.990.000₫

5%
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V

10.990.000₫

GNY: 11.590.000₫

6%
Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95M4V

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95M4V

9.990.000₫

GNY: 10.590.000₫

6%
Máy giặt LG Inverter 10.5 kg FG1405S3W

Máy giặt LG Inverter 10.5 kg FG1405S3W

23.290.000₫

GNY: 24.890.000₫

8%
Máy giặt LG Inverter 19 kg F2719SVBVB

Máy giặt LG Inverter 19 kg F2719SVBVB

26.590.000₫

GNY: 28.900.000₫

11%
Máy giặt sấy LG Inverter 10.5 kg FG1405H3W

Máy giặt sấy LG Inverter 10.5 kg FG1405H3W

24.590.000₫

GNY: 27.690.000₫

3%
Máy giặt Beko Inverter 10 kg WY104764MW

Máy giặt Beko Inverter 10 kg WY104764MW

15.890.000₫

GNY: 16.390.000₫

14%
Máy giặt sấy Electrolux inverter 11 kg EWW14113

Máy giặt sấy Electrolux inverter 11 kg EWW14113

21.290.000₫

GNY: 24.890.000₫

10%
Máy giặt sấy Electrolux inverter 10 kg EWW14023

Máy giặt sấy Electrolux inverter 10 kg EWW14023

17.990.000₫

GNY: 19.890.000₫

6%
Máy giặt Electrolux Inverter 9kg EWF12944

Máy giặt Electrolux Inverter 9kg EWF12944

11.290.000₫

GNY: 11.990.000₫

7%
Máy giặt Beko Inverter 8 kg WTV 8512 XS0

Máy giặt Beko Inverter 8 kg WTV 8512 XS0

8.790.000₫

GNY: 9.490.000₫

3%
Máy giặt Beko Inverter 7 kg WTE 7512 XS0

Máy giặt Beko Inverter 7 kg WTE 7512 XS0

6.790.000₫

GNY: 6.990.000₫

5%
Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2W

Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2W

11.790.000₫

GNY: 12.450.000₫

8%
Máy giặt sấy Beko Inverter 8kg/5kg WDW 85143

Máy giặt sấy Beko Inverter 8kg/5kg WDW 85143

18.490.000₫

GNY: 19.990.000₫

2%
Máy giặt Electrolux Inverter 11kg EWF14113

Máy giặt Electrolux Inverter 11kg EWF14113

18.990.000₫

GNY: 19.390.000₫

4%
Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF12938S

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF12938S

12.590.000₫

GNY: 13.090.000₫

2%
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF14023S

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF14023S

17.990.000₫

GNY: 18.290.000₫

7%
Máy giặt Samsung Inverter 7.5kg WW75J4233GS

Máy giặt Samsung Inverter 7.5kg WW75J4233GS

8.090.000₫

GNY: 8.690.000₫