Đức Huy Plaza

Dàn âm thanh

5%
Dàn âm thanh Sony HT-CT390

Dàn âm thanh Sony HT-CT390

7.290.000₫

GNY: 7.690.000₫

7%
Loa thanh Sony HT-CT290/BM 300W

Loa thanh Sony HT-CT290/BM 300W

4.290.000₫

GNY: 4.590.000₫