Đức Huy Plaza

Điện lạnh giá sốc

10%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

5.490.000₫

GNY: 6.090.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic 170 lít NR-BA190PPVN

Tủ lạnh Panasonic 170 lít NR-BA190PPVN

6.290.000₫

GNY: 6.990.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

10.390.000₫

GNY: 11.490.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN

13.990.000₫

GNY: 14.890.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

14.890.000₫

GNY: 16.890.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

13.990.000₫

GNY: 14.890.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GXVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GXVN

33.900.000₫

GNY: 37.900.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 588 lít NR-F610GT-N2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 588 lít NR-F610GT-N2

56.990.000₫

GNY: 59.990.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

8.090.000₫

GNY: 8.900.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN
11%
Tủ đông Sanaky VH-150HY2

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 5.290.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

65.990.000₫

GNY: 69.990.000₫

19%
Tủ Lạnh Panasonic TV341VGMV

Tủ Lạnh Panasonic TV341VGMV

11.590.000₫

GNY: 14.290.000₫