Đức Huy Plaza

Điện thoại

12%
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

2.890.000₫

GNY: 3.290.000₫

9%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

4.550.000₫

GNY: 4.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

19.900.000₫

GNY: 23.490.000₫

20%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

5.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy J4

Điện thoại Samsung Galaxy J4

3.190.000₫

GNY: 3.790.000₫

11%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

7.990.000₫

GNY: 8.990.000₫

8%
Điện thoại OPPO F5 Youth

Điện thoại OPPO F5 Youth

5.690.000₫

GNY: 6.190.000₫

30%
Điện thoại Samsung Galaxy J6

Điện thoại Samsung Galaxy J6

3.690.000₫

GNY: 5.290.000₫

9%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

7.290.000₫

GNY: 7.990.000₫

10%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

8.990.000₫

GNY: 9.990.000₫

25%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

16.900.000₫

GNY: 22.490.000₫

12%
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

15.900.000₫

GNY: 17.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy S8

Điện thoại Samsung Galaxy S8

15.490.000₫

GNY: 18.490.000₫

10%
Điện thoại OPPO F5

Điện thoại OPPO F5

6.290.000₫

GNY: 6.990.000₫