Đức Huy Plaza

Điện thoại

12%
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

2.890.000₫

GNY: 3.290.000₫

9%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

4.550.000₫

GNY: 4.990.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy S9

Điện thoại Samsung Galaxy S9

15.500.000₫

GNY: 19.990.000₫

30%
Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

16.490.000₫

GNY: 23.490.000₫

33%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

4.700.000₫

GNY: 6.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy J4

Điện thoại Samsung Galaxy J4

3.190.000₫

GNY: 3.790.000₫

27%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

6.600.000₫

GNY: 8.990.000₫

32%
Điện thoại OPPO F5 Youth

Điện thoại OPPO F5 Youth

4.200.000₫

GNY: 6.190.000₫

34%
Điện thoại Samsung Galaxy J6

Điện thoại Samsung Galaxy J6

3.500.000₫

GNY: 5.290.000₫

25%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

6.000.000₫

GNY: 7.990.000₫

35%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

6.500.000₫

GNY: 9.990.000₫

31%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

15.500.000₫

GNY: 22.490.000₫

26%
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

13.300.000₫

GNY: 17.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy S8

Điện thoại Samsung Galaxy S8

15.490.000₫

GNY: 18.490.000₫

14%
Điện thoại OPPO F5

Điện thoại OPPO F5

6.890.000₫

GNY: 7.990.000₫

12%
Samsung Galaxy A8+ (2018)

Samsung Galaxy A8+ (2018)

11.900.000₫

GNY: 13.490.000₫

25%
Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8 (2018)

8.200.000₫

GNY: 10.990.000₫

38%
Điện thoại Samsung Galaxy J8

Điện thoại Samsung Galaxy J8

4.500.000₫

GNY: 7.290.000₫