Đức Huy Plaza

Điện thoại

17%
Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

25.000.000₫

GNY: 29.990.000₫

12%
Điện thoại Vivo Y91C

Điện thoại Vivo Y91C

2.100.000₫

GNY: 2.390.000₫

17%
Điện thoại Vivo Y15

Điện thoại Vivo Y15

5.000.000₫

GNY: 5.990.000₫

6%
Điện thoại Vivo Y11

Điện thoại Vivo Y11

2.800.000₫

GNY: 2.990.000₫

11%
Điện thoại Samsung Galaxy A20s

Điện thoại Samsung Galaxy A20s

3.900.000₫

GNY: 4.390.000₫

7%
Điện thoại OPPO Reno2 F

Điện thoại OPPO Reno2 F

7.900.000₫

GNY: 8.490.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

14%
Điện thoại Samsung Galaxy A50S

Điện thoại Samsung Galaxy A50S

6.000.000₫

GNY: 6.990.000₫

8%
Điện thoại OPPO A9

Điện thoại OPPO A9

5.990.000₫

GNY: 6.490.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A30S

Điện thoại Samsung Galaxy A30S

5.800.000₫

GNY: 6.200.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

23.000.000₫

GNY: 26.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 10

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10

19.500.000₫

GNY: 22.990.000₫

28%
Điện thoại OPPO A5S

Điện thoại OPPO A5S

2.890.000₫

GNY: 3.990.000₫

40%
Điện thoại Samsung Galaxy A80

Điện thoại Samsung Galaxy A80

9.000.000₫

GNY: 14.890.000₫