Đức Huy Plaza

Điện thoại

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A10

Điện thoại Samsung Galaxy A10

2.900.000₫

GNY: 3.090.000₫

6%
Điện thoại OPPO A1K

Điện thoại OPPO A1K

3.000.000₫

GNY: 3.190.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy A20

Điện thoại Samsung Galaxy A20

3.900.000₫

GNY: 4.190.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy A70

Điện thoại Samsung Galaxy A70

8.400.000₫

GNY: 9.290.000₫

9%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.700.000₫

GNY: 8.490.000₫

9%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

6.600.000₫

GNY: 7.290.000₫

27%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

4.200.000₫

GNY: 4.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy A50

Điện thoại Samsung Galaxy A50

6.300.000₫

GNY: 6.990.000₫

20%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

18.500.000₫

GNY: 22.990.000₫

18%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

17.200.000₫

GNY: 20.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy M20

Điện thoại Samsung Galaxy M20

4.500.000₫

GNY: 4.990.000₫

22%
Điện thoại OPPO A3s-32GB

Điện thoại OPPO A3s-32GB

3.900.000₫

GNY: 4.990.000₫

24%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

2.800.000₫

GNY: 3.690.000₫

15%
Điện thoại OPPO F9

Điện thoại OPPO F9

6.500.000₫

GNY: 7.690.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

18.000.000₫

GNY: 22.990.000₫

25%
Điện thoại Samsung Galaxy S9

Điện thoại Samsung Galaxy S9

15.000.000₫

GNY: 19.990.000₫