Đức Huy Plaza

Điện thoại

11%
Điện thoại Readme Galaxy C11

Điện thoại Readme Galaxy C11

2.390.000₫

GNY: 2.690.000₫

8%
Điện thoại Samsung Galaxy A31

Điện thoại Samsung Galaxy A31

6.000.000₫

GNY: 6.490.000₫

5%
Điện thoại Samsung Galaxy A11

Điện thoại Samsung Galaxy A11

3.400.000₫

GNY: 3.590.000₫

9%
Điện thoại Vsmart Joy 3 (4GB/64GB)

Điện thoại Vsmart Joy 3 (4GB/64GB)

2.990.000₫

GNY: 3.290.000₫

17%
Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

25.000.000₫

GNY: 29.990.000₫

37%
Điện thoại Vivo Y15

Điện thoại Vivo Y15

3.790.000₫

GNY: 5.990.000₫

11%
Điện thoại Samsung Galaxy A20s

Điện thoại Samsung Galaxy A20s

3.900.000₫

GNY: 4.390.000₫

7%
Điện thoại OPPO Reno2 F

Điện thoại OPPO Reno2 F

7.900.000₫

GNY: 8.490.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

14%
Điện thoại Samsung Galaxy A50S

Điện thoại Samsung Galaxy A50S

6.000.000₫

GNY: 6.990.000₫

8%
Điện thoại OPPO A9

Điện thoại OPPO A9

5.990.000₫

GNY: 6.490.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A30S

Điện thoại Samsung Galaxy A30S

5.800.000₫

GNY: 6.200.000₫