Đức Huy Plaza

Điện thoại

6%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.990.000₫

GNY: 8.490.000₫

7%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

6.790.000₫

GNY: 7.290.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy M20

Điện thoại Samsung Galaxy M20

4.500.000₫

GNY: 4.990.000₫

9%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

20.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

18.900.000₫

GNY: 20.990.000₫

12%
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

2.890.000₫

GNY: 3.290.000₫

24%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

3.800.000₫

GNY: 4.990.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy S9

Điện thoại Samsung Galaxy S9

15.500.000₫

GNY: 19.990.000₫

30%
Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

16.490.000₫

GNY: 23.490.000₫

33%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

4.700.000₫

GNY: 6.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy J4

Điện thoại Samsung Galaxy J4

3.190.000₫

GNY: 3.790.000₫

44%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

5.000.000₫

GNY: 8.990.000₫

34%
Điện thoại Samsung Galaxy J6

Điện thoại Samsung Galaxy J6

3.500.000₫

GNY: 5.290.000₫

31%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

5.500.000₫

GNY: 7.990.000₫

40%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

6.000.000₫

GNY: 9.990.000₫

33%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

15.000.000₫

GNY: 22.490.000₫

44%
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

10.000.000₫

GNY: 17.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy S8

Điện thoại Samsung Galaxy S8

15.490.000₫

GNY: 18.490.000₫