Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

10%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

8.990.000₫

GNY: 9.990.000₫

13%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

4.550.000₫

GNY: 4.990.000₫

13%
Điện thoại OPPO F5 Youth

Điện thoại OPPO F5 Youth

5.390.000₫

GNY: 6.190.000₫

10%
Điện thoại OPPO F5

Điện thoại OPPO F5

6.290.000₫

GNY: 6.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A71

Điện thoại OPPO A71

4.290.000₫

GNY: 4.690.000₫

4%
Điện thoại OPPO A37 (NEO 9)

Điện thoại OPPO A37 (NEO 9)

3.150.000₫

GNY: 3.290.000₫