Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

2%
Điện thoại OPPO A3s-32GB

Điện thoại OPPO A3s-32GB

4.890.000₫

GNY: 4.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

3.350.000₫

GNY: 3.690.000₫

9%
Điện thoại OPPO F9

Điện thoại OPPO F9

6.990.000₫

GNY: 7.690.000₫

10%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

8.990.000₫

GNY: 9.990.000₫

9%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

7.290.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

4.550.000₫

GNY: 4.990.000₫

8%
Điện thoại OPPO F5 Youth

Điện thoại OPPO F5 Youth

5.690.000₫

GNY: 6.190.000₫

10%
Điện thoại OPPO F5

Điện thoại OPPO F5

6.290.000₫

GNY: 6.990.000₫