Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

5%
Điện thoại OPPO Reno2 F

Điện thoại OPPO Reno2 F

8.500.000₫

GNY: 8.990.000₫

11%
Điện thoại OPPO A9

Điện thoại OPPO A9

6.990.000₫

GNY: 7.890.000₫

8%
Điện thoại OPPO A5S

Điện thoại OPPO A5S

3.690.000₫

GNY: 3.990.000₫

8%
Điện thoại OPPO Reno

Điện thoại OPPO Reno

12.000.000₫

GNY: 12.990.000₫

6%
Điện thoại OPPO A1K

Điện thoại OPPO A1K

3.000.000₫

GNY: 3.190.000₫

12%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.490.000₫

GNY: 8.490.000₫

12%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

7.290.000₫

GNY: 8.290.000₫

21%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

2.900.000₫

GNY: 3.690.000₫