Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

6%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.990.000₫

GNY: 8.490.000₫

7%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

6.790.000₫

GNY: 7.290.000₫

22%
Điện thoại OPPO A3s-32GB

Điện thoại OPPO A3s-32GB

3.900.000₫

GNY: 4.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

3.350.000₫

GNY: 3.690.000₫

15%
Điện thoại OPPO F9

Điện thoại OPPO F9

6.500.000₫

GNY: 7.690.000₫

40%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

6.000.000₫

GNY: 9.990.000₫

31%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

5.500.000₫

GNY: 7.990.000₫

24%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

3.800.000₫

GNY: 4.990.000₫

44%
Điện thoại OPPO F5

Điện thoại OPPO F5

4.500.000₫

GNY: 7.990.000₫