Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

6%
Điện thoại OPPO A1K

Điện thoại OPPO A1K

3.000.000₫

GNY: 3.190.000₫

9%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.700.000₫

GNY: 8.490.000₫

9%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

6.600.000₫

GNY: 7.290.000₫

22%
Điện thoại OPPO A3s-32GB

Điện thoại OPPO A3s-32GB

3.900.000₫

GNY: 4.990.000₫

24%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

2.800.000₫

GNY: 3.690.000₫

15%
Điện thoại OPPO F9

Điện thoại OPPO F9

6.500.000₫

GNY: 7.690.000₫