Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

6%
Điện thoại OPPO A3s-32GB

Điện thoại OPPO A3s-32GB

4.690.000₫

GNY: 4.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

3.350.000₫

GNY: 3.690.000₫

15%
Điện thoại OPPO F9

Điện thoại OPPO F9

6.500.000₫

GNY: 7.690.000₫

35%
Điên thoại OPPO F7 128GB

Điên thoại OPPO F7 128GB

6.500.000₫

GNY: 9.990.000₫

25%
Điên thoại OPPO F7 64GB

Điên thoại OPPO F7 64GB

6.000.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A83

Điện thoại OPPO A83

4.550.000₫

GNY: 4.990.000₫

32%
Điện thoại OPPO F5 Youth

Điện thoại OPPO F5 Youth

4.200.000₫

GNY: 6.190.000₫

14%
Điện thoại OPPO F5

Điện thoại OPPO F5

6.890.000₫

GNY: 7.990.000₫