Đức Huy Plaza

Điện thoại OPPO

7%
Điện thoại OPPO Reno2 F

Điện thoại OPPO Reno2 F

7.900.000₫

GNY: 8.490.000₫

8%
Điện thoại OPPO A9

Điện thoại OPPO A9

5.990.000₫

GNY: 6.490.000₫

28%
Điện thoại OPPO A5S

Điện thoại OPPO A5S

2.890.000₫

GNY: 3.990.000₫

15%
Điện thoại OPPO Reno

Điện thoại OPPO Reno

11.000.000₫

GNY: 12.990.000₫

12%
Điện thoại OPPO A1K

Điện thoại OPPO A1K

2.800.000₫

GNY: 3.190.000₫

12%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.490.000₫

GNY: 8.490.000₫

22%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

6.500.000₫

GNY: 8.290.000₫

21%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

2.900.000₫

GNY: 3.690.000₫