Đức Huy Plaza

Điện thoại Samsung

8%
Điện thoại Samsung Galaxy A31

Điện thoại Samsung Galaxy A31

6.000.000₫

GNY: 6.490.000₫

5%
Điện thoại Samsung Galaxy A11

Điện thoại Samsung Galaxy A11

3.400.000₫

GNY: 3.590.000₫

17%
Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

25.000.000₫

GNY: 29.990.000₫

11%
Điện thoại Samsung Galaxy A20s

Điện thoại Samsung Galaxy A20s

3.900.000₫

GNY: 4.390.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

14%
Điện thoại Samsung Galaxy A50S

Điện thoại Samsung Galaxy A50S

6.000.000₫

GNY: 6.990.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A30S

Điện thoại Samsung Galaxy A30S

5.800.000₫

GNY: 6.200.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

23.000.000₫

GNY: 26.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 10

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10

19.500.000₫

GNY: 22.990.000₫

40%
Điện thoại Samsung Galaxy A80

Điện thoại Samsung Galaxy A80

9.000.000₫

GNY: 14.890.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A10

Điện thoại Samsung Galaxy A10

2.900.000₫

GNY: 3.090.000₫

14%
Điện thoại Samsung Galaxy A20

Điện thoại Samsung Galaxy A20

3.600.000₫

GNY: 4.190.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy A70

Điện thoại Samsung Galaxy A70

7.200.000₫

GNY: 9.290.000₫

31%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

4.000.000₫

GNY: 4.990.000₫

28%
Điện thoại Samsung Galaxy A50-64GB

Điện thoại Samsung Galaxy A50-64GB

5.000.000₫

GNY: 6.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

19.500.000₫

GNY: 22.990.000₫