Đức Huy Plaza

Điện thoại Samsung

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A80

Điện thoại Samsung Galaxy A80

14.000.000₫

GNY: 14.890.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A10

Điện thoại Samsung Galaxy A10

2.900.000₫

GNY: 3.090.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy A20

Điện thoại Samsung Galaxy A20

3.900.000₫

GNY: 4.190.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy A70

Điện thoại Samsung Galaxy A70

8.600.000₫

GNY: 9.290.000₫

29%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

4.100.000₫

GNY: 4.990.000₫

8%
Điện thoại Samsung Galaxy A50

Điện thoại Samsung Galaxy A50

6.400.000₫

GNY: 6.990.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

19.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

17.900.000₫

GNY: 20.990.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

18.000.000₫

GNY: 22.990.000₫

35%
Điện thoại Samsung Galaxy S9

Điện thoại Samsung Galaxy S9

13.000.000₫

GNY: 19.990.000₫