Đức Huy Plaza

Điện thoại Samsung

17%
Điện thoại Samsung Galaxy A20s

Điện thoại Samsung Galaxy A20s

4.390.000₫

GNY: 5.290.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A50 - 128GB

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

17%
Điện thoại Samsung Galaxy A50S

Điện thoại Samsung Galaxy A50S

6.500.000₫

GNY: 7.790.000₫

19%
Điện thoại Samsung Galaxy A10S

Điện thoại Samsung Galaxy A10S

3.000.000₫

GNY: 3.690.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

23.000.000₫

GNY: 26.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 10

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10

19.500.000₫

GNY: 22.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy A80

Điện thoại Samsung Galaxy A80

12.500.000₫

GNY: 14.890.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A10

Điện thoại Samsung Galaxy A10

2.900.000₫

GNY: 3.090.000₫

14%
Điện thoại Samsung Galaxy A20

Điện thoại Samsung Galaxy A20

3.600.000₫

GNY: 4.190.000₫

14%
Điện thoại Samsung Galaxy A70

Điện thoại Samsung Galaxy A70

8.000.000₫

GNY: 9.290.000₫

27%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

4.200.000₫

GNY: 4.990.000₫

30%
Điện thoại Samsung Galaxy A50-64GB

Điện thoại Samsung Galaxy A50-64GB

4.890.000₫

GNY: 6.990.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

20.000.000₫

GNY: 22.990.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

19.500.000₫

GNY: 20.990.000₫