Đức Huy Plaza

Điện thoại Samsung

9%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

20.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

2%
Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star

Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star

13.690.000₫

GNY: 13.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy J8

Điện thoại Samsung Galaxy J8

6.090.000₫

GNY: 7.290.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy J6

Điện thoại Samsung Galaxy J6

4.490.000₫

GNY: 5.290.000₫

8%
Điện thoại Samsung Galaxy J4

Điện thoại Samsung Galaxy J4

3.490.000₫

GNY: 3.790.000₫

11%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

7.990.000₫

GNY: 8.990.000₫

20%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

5.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

19.990.000₫

GNY: 23.490.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy S9

Điện thoại Samsung Galaxy S9

16.990.000₫

GNY: 19.990.000₫

12%
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

2.890.000₫

GNY: 3.290.000₫

12%
Samsung Galaxy A8+ (2018)

Samsung Galaxy A8+ (2018)

11.900.000₫

GNY: 13.490.000₫

5%
Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8 (2018)

10.390.000₫

GNY: 10.990.000₫

12%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

19.690.000₫

GNY: 22.490.000₫

12%
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

15.900.000₫

GNY: 17.990.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy S8

Điện thoại Samsung Galaxy S8

15.490.000₫

GNY: 18.490.000₫