Đức Huy Plaza

Điện thoại Samsung

5%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

5.490.000₫

GNY: 5.790.000₫

9%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

20.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

18.900.000₫

GNY: 20.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy M20

Điện thoại Samsung Galaxy M20

4.500.000₫

GNY: 4.990.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core

Điện thoại Samsung Galaxy J4 Core

2.400.000₫

GNY: 3.090.000₫

12%
Điện thoại Samsung Galaxy J2 Core

Điện thoại Samsung Galaxy J2 Core

2.100.000₫

GNY: 2.390.000₫

24%
Điện thoại Samsung Galaxy A9

Điện thoại Samsung Galaxy A9

9.500.000₫

GNY: 12.490.000₫

17%
Điện thoại Samsung Galaxy A7 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A7 (2018)

5.800.000₫

GNY: 6.990.000₫

11%
Điên thoại Samsung Galaxy J6+

Điên thoại Samsung Galaxy J6+

3.800.000₫

GNY: 4.290.000₫

6%
Điên thoại Samsung Galaxy J4+

Điên thoại Samsung Galaxy J4+

3.000.000₫

GNY: 3.190.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

18.000.000₫

GNY: 22.990.000₫

38%
Điện thoại Samsung Galaxy J8

Điện thoại Samsung Galaxy J8

4.500.000₫

GNY: 7.290.000₫

34%
Điện thoại Samsung Galaxy J6

Điện thoại Samsung Galaxy J6

3.500.000₫

GNY: 5.290.000₫

16%
Điện thoại Samsung Galaxy J4

Điện thoại Samsung Galaxy J4

3.190.000₫

GNY: 3.790.000₫

44%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

5.000.000₫

GNY: 8.990.000₫

33%
Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A6 (2018)

4.700.000₫

GNY: 6.990.000₫

30%
Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

Điện thoại Samsung Galaxy S9 plus

16.490.000₫

GNY: 23.490.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy S9

Điện thoại Samsung Galaxy S9

15.500.000₫

GNY: 19.990.000₫

12%
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

2.890.000₫

GNY: 3.290.000₫

12%
Samsung Galaxy A8+ (2018)

Samsung Galaxy A8+ (2018)

11.900.000₫

GNY: 13.490.000₫

25%
Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A8 (2018)

8.200.000₫

GNY: 10.990.000₫

33%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

15.000.000₫

GNY: 22.490.000₫

44%
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus

10.000.000₫

GNY: 17.990.000₫