Đức Huy Plaza

Điều hòa

19%
Điều hòa 1 chiều Casper 18000BTU EH-18TL32

Điều hòa 1 chiều Casper 18000BTU EH-18TL32

10.290.000₫

GNY: 12.690.000₫

10%
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35UV1V

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35UV1V

10.490.000₫

GNY: 11.690.000₫

11%
Điều hòa Daikin 9000BTU FTF25UV1V

Điều hòa Daikin 9000BTU FTF25UV1V

8.290.000₫

GNY: 9.290.000₫

15%
Điều hòa 2 chiều Dairry 12000BTU DR12KH

Điều hòa 2 chiều Dairry 12000BTU DR12KH

7.990.000₫

GNY: 9.390.000₫

10%
Điều hòa 1 chiều Dairry 18000BTU DR18KH

Điều hòa 1 chiều Dairry 18000BTU DR18KH

11.990.000₫

GNY: 13.390.000₫

14%
Điều hòa 2 chiều 24000 Gree GWC24KD-K6N0C4

Điều hòa 2 chiều 24000 Gree GWC24KD-K6N0C4

11.990.000₫

GNY: 13.990.000₫

14%
Điều hòa 1 chiều 18000 Gree GWC18KD-K6N0C4

Điều hòa 1 chiều 18000 Gree GWC18KD-K6N0C4

11.990.000₫

GNY: 13.990.000₫

15%
Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

25%
Điều hòa 2 chiều Casper 12000BTU EH-12TL22

Điều hòa 2 chiều Casper 12000BTU EH-12TL22

7.590.000₫

GNY: 10.090.000₫