Đức Huy Plaza

Điều hòa 1 chiều

15%
Điều hòa 1 chiều 18000 Midea MSMA3-18CRN1

Điều hòa 1 chiều 18000 Midea MSMA3-18CRN1

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

Điều hòa Daikin 18000 BTU FTC50NV1V

15.490.000₫

GNY: 11.690.000₫

9%
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTC35NV1V

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTC35NV1V

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

8%
Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

7.990.000₫

GNY: 8.690.000₫

3%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.290.000₫

GNY: 24.990.000₫

2%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.590.000₫

GNY: 15.890.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

10.490.000₫

GNY: 11.590.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

8.290.000₫

GNY: 9.090.000₫

20%
Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

6.090.000₫

GNY: 7.590.000₫