Đức Huy Plaza

Điều hòa 18000BTU

Điều hòa Daikin 18000 BTU FTC50NV1V

15.490.000₫

GNY: 11.690.000₫

2%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.590.000₫

GNY: 15.890.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18UKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18UKH-8

14.690.000₫

GNY: 16.290.000₫

7%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

27.190.000₫

GNY: 29.090.000₫

6%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

18.090.000₫

GNY: 19.190.000₫

5%
Điều hòa 1 chiều 18000BTU Skyworth SMFC18A

Điều hòa 1 chiều 18000BTU Skyworth SMFC18A

10.490.000₫

GNY: 11.090.000₫

8%
Điều hòa 1 chiều Daikin 18000BTU FTNE50MV1V

Điều hòa 1 chiều Daikin 18000BTU FTNE50MV1V

14.990.000₫

GNY: 16.300.000₫