Đức Huy Plaza

Điều hòa 2 chiều

10%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
23%
Điều hòa 2 chiều Panasonic A9PKH 9000BTU

Điều hòa 2 chiều Panasonic A9PKH 9000BTU

10.290.000₫

GNY: 13.290.000₫

5%
Điều hòa 2 chiều Midea MS11D1A18HR 18000BTU

Điều hòa 2 chiều Midea MS11D1A18HR 18000BTU

10.190.000₫

GNY: 10.750.000₫

2%
Điều hòa 2 chiều Midea MS11D1A12HR 12000BTU

Điều hòa 2 chiều Midea MS11D1A12HR 12000BTU

7.250.000₫

GNY: 7.390.000₫

10%
Điều hòa 2 chiều Midea MS11D1A-09HR - 9000BTU
14%
Điều hòa 2 chiều LG Inverter B10ENA

Điều hòa 2 chiều LG Inverter B10ENA

9.690.000₫

GNY: 11.290.000₫

11%
Điều hòa 2 chiều Panasonic 24000BTU QA24QKH-8

Điều hòa 2 chiều Panasonic 24000BTU QA24QKH-8

26.790.000₫

GNY: 30.090.000₫