Đức Huy Plaza

Điều hòa 2 chiều

18%
Điều hòa 1 chiều Casper 9000BTU SC-09FS32

Điều hòa 1 chiều Casper 9000BTU SC-09FS32

5.390.000₫

GNY: 6.590.000₫

16%
Điều hòa 1 chiều Casper 12000BTU LC12TL32

Điều hòa 1 chiều Casper 12000BTU LC12TL32

6.990.000₫

GNY: 8.290.000₫

15%
Điều hòa 2 chiều Dairry 12000BTU DR12KH

Điều hòa 2 chiều Dairry 12000BTU DR12KH

7.990.000₫

GNY: 9.390.000₫

10%
Điều hòa 1 chiều Dairry 18000BTU DR18KH

Điều hòa 1 chiều Dairry 18000BTU DR18KH

11.990.000₫

GNY: 13.390.000₫

15%
Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

25%
Điều hòa 2 chiều Casper 12000BTU EH-12TL22

Điều hòa 2 chiều Casper 12000BTU EH-12TL22

7.590.000₫

GNY: 10.090.000₫