Đức Huy Plaza

Điều hòa 9000BTU

8%
Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

7.990.000₫

GNY: 8.690.000₫

1%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

7.990.000₫

GNY: 8.090.000₫

8%
Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

9.790.000₫

GNY: 10.590.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9UKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9UKH-8

7.390.000₫

GNY: 8.090.000₫

18%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

4.990.000₫

GNY: 6.090.000₫

6%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

14.890.000₫

GNY: 15.790.000₫

11%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

19.590.000₫

GNY: 22.090.000₫

17%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

10.090.000₫

GNY: 12.190.000₫

8%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
5%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

9.890.000₫

GNY: 10.390.000₫