Đức Huy Plaza

Điều hòa 9000BTU

11%
Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SVMV

Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SVMV

9.390.000₫

GNY: 10.590.000₫

10%
Điều hòa 2 chiều Midea MS11D1A-09HR - 9000BTU
18%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

4.990.000₫

GNY: 6.090.000₫

3%
Điều hòa 1 chiều LG S09EN2 9000 BTU

Điều hòa 1 chiều LG S09EN2 9000 BTU

6.690.000₫

GNY: 6.900.000₫

2%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

21.590.000₫

GNY: 22.090.000₫

5%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

11.590.000₫

GNY: 12.190.000₫

0%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
2%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

10.190.000₫

GNY: 10.390.000₫

9%
Điều hòa 1 chiều Daikin 9000 BTU FTNE25MV1V9