Đức Huy Plaza

Điều hòa Casper

17%
Điều hòa Casper inverter 18000BTU HC-18IA32

Điều hòa Casper inverter 18000BTU HC-18IA32

14.690.000₫

GNY: 17.690.000₫

21%
Điều hòa Casper inverter 12000BTU HC-12IA32

Điều hòa Casper inverter 12000BTU HC-12IA32

8.690.000₫

GNY: 10.990.000₫

26%
Điều hòa Casper inverter 9000BTU HC-09IA32

Điều hòa Casper inverter 9000BTU HC-09IA32

7.690.000₫

GNY: 10.390.000₫

14%
Điều hòa Casper 18000BTU LC-18FS32

Điều hòa Casper 18000BTU LC-18FS32

11.490.000₫

GNY: 13.290.000₫

19%
Điều hòa Casper 12000BTU LC-12FS32

Điều hòa Casper 12000BTU LC-12FS32

7.490.000₫

GNY: 9.290.000₫

11%
Điều hòa Casper 9000BTU LC-09FS32

Điều hòa Casper 9000BTU LC-09FS32

6.490.000₫

GNY: 7.290.000₫

19%
Điều hòa 1 chiều Casper 18000BTU EH-18TL32

Điều hòa 1 chiều Casper 18000BTU EH-18TL32

10.290.000₫

GNY: 12.690.000₫