Đức Huy Plaza

Điều hòa Daikin

Điều hòa Daikin 18000 BTU FTC50NV1V

15.490.000₫

GNY: 11.690.000₫

9%
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTC35NV1V

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTC35NV1V

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

8%
Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

7.990.000₫

GNY: 8.690.000₫

14%
Điều hòa 12000BTU Daikin Inverter FTKQ35SAVMV

Điều hòa 12000BTU Daikin Inverter FTKQ35SAVMV

11.590.000₫

GNY: 13.490.000₫

8%
Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

9.790.000₫

GNY: 10.590.000₫

4%
Điều hòa 1 chiều Daikin 12000 BTU FTNE35MV1V9

Điều hòa 1 chiều Daikin 12000 BTU FTNE35MV1V9

9.990.000₫

GNY: 10.450.000₫

8%
Điều hòa 1 chiều Daikin 18000BTU FTNE50MV1V

Điều hòa 1 chiều Daikin 18000BTU FTNE50MV1V

14.990.000₫

GNY: 16.300.000₫