Đức Huy Plaza

Điều hòa giá sốc qua khung

14%
ĐIỀU HÒA GREE GWC12QC - K3NNC2H

ĐIỀU HÒA GREE GWC12QC - K3NNC2H

7.950.000₫

GNY: 9.290.000₫

4%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.990.000₫

GNY: 25.990.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.990.000₫

GNY: 17.590.000₫

11%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

10.290.000₫

GNY: 11.590.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

8.190.000₫

GNY: 9.090.000₫

30%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN8

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN8

4.290.000₫

GNY: 6.090.000₫