Đức Huy Plaza

Điều hòa giá sốc qua khung

2%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

22.590.000₫

GNY: 22.990.000₫

2%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.590.000₫

GNY: 15.890.000₫

3%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12VKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12VKH-8

9.990.000₫

GNY: 10.290.000₫

4%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

7.790.000₫

GNY: 8.090.000₫

13%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
25%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

4.590.000₫

GNY: 6.090.000₫

7%
Điều hòa 1 chiều 12000BTU Skyworth SMFC12A

Điều hòa 1 chiều 12000BTU Skyworth SMFC12A

6.890.000₫

GNY: 7.390.000₫

29%
Điều hòa 1 chiều 12000BTU Panasonic QC12QKH-8

Điều hòa 1 chiều 12000BTU Panasonic QC12QKH-8

7.590.000₫

GNY: 10.690.000₫

5%
Điều hòa 1 chiều Daikin 12000 BTU FTV35AXV1V

Điều hòa 1 chiều Daikin 12000 BTU FTV35AXV1V

9.790.000₫

GNY: 10.350.000₫

6%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9SKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9SKH-8

7.290.000₫

GNY: 7.790.000₫