Đức Huy Plaza

Điều hòa inverter

14%
Điều hòa 12000BTU Daikin Inverter FTKQ35SVMV

Điều hòa 12000BTU Daikin Inverter FTKQ35SVMV

11.590.000₫

GNY: 13.490.000₫

11%
Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

9.390.000₫

GNY: 10.590.000₫

13%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
2%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

21.590.000₫

GNY: 22.090.000₫

3%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
5%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

11.590.000₫

GNY: 12.190.000₫

0%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
1%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

19.090.000₫

GNY: 19.190.000₫