Đức Huy Plaza

Điều hòa inverter

14%
Điều hòa 12000BTU Daikin Inverter FTKQ35SAVMV

Điều hòa 12000BTU Daikin Inverter FTKQ35SAVMV

11.590.000₫

GNY: 13.490.000₫

8%
Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

Điều hòa 9000BTU Daikin Inverter FTKQ25SAVMV

9.790.000₫

GNY: 10.590.000₫

13%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
7%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

27.190.000₫

GNY: 29.090.000₫

12%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
6%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

14.890.000₫

GNY: 15.790.000₫

7%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
11%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

19.590.000₫

GNY: 22.090.000₫

17%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
17%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

10.090.000₫

GNY: 12.190.000₫

8%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
6%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

18.090.000₫

GNY: 19.190.000₫

8%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
5%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

9.890.000₫

GNY: 10.390.000₫