Đức Huy Plaza

Điều hòa LG

14%
Điều hòa 1 chiều LG Inverter V xua muỗi V13APM
3%
Điều hòa 1 chiều LG S09EN2 9000 BTU

Điều hòa 1 chiều LG S09EN2 9000 BTU

6.690.000₫

GNY: 6.900.000₫

7%
Điều hòa 1 chiều LG S12ENA - 12000BTU

Điều hòa 1 chiều LG S12ENA - 12000BTU

7.490.000₫

GNY: 8.050.000₫