Đức Huy Plaza

Điều hòa Media

18%
Điều hòa 1 chiều Casper 9000BTU SC-09FS32

Điều hòa 1 chiều Casper 9000BTU SC-09FS32

5.390.000₫

GNY: 6.590.000₫

16%
Điều hòa 1 chiều Casper 12000BTU LC12TL32

Điều hòa 1 chiều Casper 12000BTU LC12TL32

6.990.000₫

GNY: 8.290.000₫

19%
Điều hòa 1 chiều Casper 18000BTU EH-18TL32

Điều hòa 1 chiều Casper 18000BTU EH-18TL32

10.290.000₫

GNY: 12.690.000₫

15%
Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

25%
Điều hòa 2 chiều Casper 12000BTU EH-12TL22

Điều hòa 2 chiều Casper 12000BTU EH-12TL22

7.590.000₫

GNY: 10.090.000₫

12%
Điều hòa Tủ Gree GVC24AR-24000BTU

Điều hòa Tủ Gree GVC24AR-24000BTU

22.990.000₫

GNY: 25.990.000₫

8%
Điều hòa máy tủ Media MFS2-28CR

Điều hòa máy tủ Media MFS2-28CR

22.900.000₫

GNY: 24.990.000₫

15%
Điều hòa 1 chiều 18000 Midea MSMA3-18CRN1

Điều hòa 1 chiều 18000 Midea MSMA3-18CRN1

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

9%
Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

6.890.000₫

GNY: 7.590.000₫

30%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN8

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN8

4.290.000₫

GNY: 6.090.000₫