Đức Huy Plaza

Điều hòa Media

22%
Điều hòa 1 chiều Media 18000BTU MSAFG-18CRN8

Điều hòa 1 chiều Media 18000BTU MSAFG-18CRN8

11.390.000₫

GNY: 14.690.000₫

16%
Điều hòa 1 chiều 12000BTU Midea MSAFG-13CRN8
7%
Điều hòa 1 chiều 9000BTU Midea MSAFC-10CRN8

Điều hòa 1 chiều 9000BTU Midea MSAFC-10CRN8

5.690.000₫

GNY: 6.090.000₫

25%
Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

Điều hòa Midea 2 chiều 18.000BTU MS11D1A-18HR

11.990.000₫

GNY: 15.990.000₫

15%
Điều hòa 1 chiều 18000 Midea MSMA3-18CRN1

Điều hòa 1 chiều 18000 Midea MSMA3-18CRN1

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

9%
Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

6.890.000₫

GNY: 7.590.000₫

8%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN8

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN8

5.590.000₫

GNY: 6.090.000₫