Đức Huy Plaza

Điều hòa Panasonic

3%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.290.000₫

GNY: 24.990.000₫

2%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.590.000₫

GNY: 15.890.000₫

3%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12VKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12VKH-8

9.990.000₫

GNY: 10.290.000₫

1%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

7.990.000₫

GNY: 8.090.000₫

13%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
10%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24UKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24UKH-8

20.690.000₫

GNY: 22.990.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18UKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18UKH-8

14.690.000₫

GNY: 16.290.000₫

14%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12UKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12UKH-8

8.890.000₫

GNY: 10.290.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9UKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9UKH-8

7.390.000₫

GNY: 8.090.000₫

7%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

27.190.000₫

GNY: 29.090.000₫

12%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
6%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

14.890.000₫

GNY: 15.790.000₫

7%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
11%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

19.590.000₫

GNY: 22.090.000₫

17%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
17%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

10.090.000₫

GNY: 12.190.000₫

8%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
6%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

18.090.000₫

GNY: 19.190.000₫

8%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8