Đức Huy Plaza

Điều hòa Panasonic

13%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
2%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

21.590.000₫

GNY: 22.090.000₫

3%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
5%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

11.590.000₫

GNY: 12.190.000₫

0%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
1%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

19.090.000₫

GNY: 19.190.000₫

2%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
2%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

10.190.000₫

GNY: 10.390.000₫

13%
Điều hòa 1 chiều 12000BTU Panasonic QC12QKH-8

Điều hòa 1 chiều 12000BTU Panasonic QC12QKH-8

9.290.000₫

GNY: 10.690.000₫

14%
Điều hòa 2 chiều Panasonic 24000BTU QA24QKH-8

Điều hòa 2 chiều Panasonic 24000BTU QA24QKH-8

25.990.000₫

GNY: 30.090.000₫