Đức Huy Plaza

Điều hòa Panasonic

10%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8
23%
Điều hòa 2 chiều Panasonic A9PKH 9000BTU

Điều hòa 2 chiều Panasonic A9PKH 9000BTU

10.290.000₫

GNY: 13.290.000₫

1%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

12.090.000₫

GNY: 12.190.000₫

0%
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
1%
Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

19.090.000₫

GNY: 19.190.000₫

2%
Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
2%
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

10.190.000₫

GNY: 10.390.000₫

7%
Điều hòa 1 chiều 12000BTU Panasonic QC12QKH-8

Điều hòa 1 chiều 12000BTU Panasonic QC12QKH-8

9.890.000₫

GNY: 10.690.000₫

11%
Điều hòa 2 chiều Panasonic 24000BTU QA24QKH-8

Điều hòa 2 chiều Panasonic 24000BTU QA24QKH-8

26.790.000₫

GNY: 30.090.000₫

17%
Điều hòa 18000BTU Panasonic CU/CS- PC18MKF

Điều hòa 18000BTU Panasonic CU/CS- PC18MKF

13.490.000₫

GNY: 16.290.000₫