Đức Huy Plaza

Điều hòa Panasonic

4%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.990.000₫

GNY: 25.990.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.990.000₫

GNY: 17.590.000₫

11%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

10.290.000₫

GNY: 11.590.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

8.190.000₫

GNY: 9.090.000₫