Đức Huy Plaza

Điều hòa Panasonic

4%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.990.000₫

GNY: 25.990.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18XKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18XKH-8

16.990.000₫

GNY: 18.900.000₫

15%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

10.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

16%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

8.690.000₫

GNY: 10.290.000₫