Đức Huy Plaza

Điều hòa Panasonic

3%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.290.000₫

GNY: 24.990.000₫

2%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.590.000₫

GNY: 15.890.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12WKH-8

10.490.000₫

GNY: 11.590.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9WKH-8

8.290.000₫

GNY: 9.090.000₫

42%
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-QE24RKH-8