Đức Huy Plaza

Điều hòa thông thường

Điều hòa Daikin 18000 BTU FTC50NV1V

15.490.000₫

GNY: 11.690.000₫

9%
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTC35NV1V

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTC35NV1V

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

8%
Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

Điều hòa Daikin 9300 BTU FTC25NV1V

7.990.000₫

GNY: 8.690.000₫

3%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24VKH-8

24.290.000₫

GNY: 24.990.000₫

2%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18VKH-8

15.590.000₫

GNY: 15.890.000₫

3%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12VKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12VKH-8

9.990.000₫

GNY: 10.290.000₫

1%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9VKH-8

7.990.000₫

GNY: 8.090.000₫

20%
Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

Điều hòa 1 chiều 13000 Midea MSMAS-13CRN1

6.090.000₫

GNY: 7.590.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24UKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU CU/CS-N24UKH-8

20.690.000₫

GNY: 22.990.000₫

10%
Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18UKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU CU/CS-N18UKH-8

14.690.000₫

GNY: 16.290.000₫

14%
Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12UKH-8

Điều hòa Panasonic 12000BTU CU/CS-N12UKH-8

8.890.000₫

GNY: 10.290.000₫

9%
Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9UKH-8

Điều hòa Panasonic 9000BTU CU/CS-N9UKH-8

7.390.000₫

GNY: 8.090.000₫

18%
Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

Điều hòa 1 chiều Midea MSMAS-10CRN1

4.990.000₫

GNY: 6.090.000₫

10%
Điều hòa 1 chiều Mitsubishi MSHM50VA

Điều hòa 1 chiều Mitsubishi MSHM50VA

13.590.000₫

GNY: 15.100.000₫