Đức Huy Plaza

Đồ ăn nhanh

7%
Khô gà Việt 100g

Khô gà Việt 100g

28.000₫

GNY: 30.000₫

2%
Thịt bò khô HP B120 45g

Thịt bò khô HP B120 45g

22.000₫

GNY: 22.500₫