Đức Huy Plaza

Đồ gia đình

12%
Thớt tròn nhỏ Lâm Nguyên 21.5cm

Thớt tròn nhỏ Lâm Nguyên 21.5cm

70.000₫

GNY: 80.000₫

12%
Thớt tròn trung Lâm Nguyên 24cm

Thớt tròn trung Lâm Nguyên 24cm

75.000₫

GNY: 85.000₫

10%
Thớt tròn trung Lâm Nguyên 27.5cm

Thớt tròn trung Lâm Nguyên 27.5cm

90.000₫

GNY: 100.000₫

7%
Thớt tròn lớn Lâm Nguyên 29cm

Thớt tròn lớn Lâm Nguyên 29cm

130.000₫

GNY: 140.000₫

9%
Thớt tròn đại Lâm Nguyên 33cm

Thớt tròn đại Lâm Nguyên 33cm

155.000₫

GNY: 170.000₫

8%
Thớt tròn đại Lâm Nguyên 35cm

Thớt tròn đại Lâm Nguyên 35cm

165.000₫

GNY: 180.000₫

14%
Thớt tròn ghép Lâm Nguyên 18*250

Thớt tròn ghép Lâm Nguyên 18*250

77.000₫

GNY: 90.000₫

9%
Thớt vuông nhỏ Lâm Nguyên 14*20

Thớt vuông nhỏ Lâm Nguyên 14*20

50.000₫

GNY: 55.000₫

15%
Thớt vuông nhỏ Lâm Nguyên 17*26.5

Thớt vuông nhỏ Lâm Nguyên 17*26.5

85.000₫

GNY: 100.000₫

10%
Thớt vuông trung Lâm Nguyên 20*29.5

Thớt vuông trung Lâm Nguyên 20*29.5

95.000₫

GNY: 105.000₫

12%
Thớt vuông ghép Lâm Nguyên 18*170*250
10%
Đũa gỗ dành cho trẻ em 01

Đũa gỗ dành cho trẻ em 01

19.000₫

GNY: 21.000₫

10%
Đũa gỗ dành cho trẻ em 02

Đũa gỗ dành cho trẻ em 02

18.000₫

GNY: 20.000₫

17%
Đũa xào D023

Đũa xào D023

10.000₫

GNY: 12.000₫

11%
Đũa gỗ dừa cao cấp D005

Đũa gỗ dừa cao cấp D005

50.000₫

GNY: 56.000₫

8%
Đũa gỗ dừa dây đàn D004

Đũa gỗ dừa dây đàn D004

78.000₫

GNY: 85.000₫

12%
Đũa gỗ dừa cao cấp D001

Đũa gỗ dừa cao cấp D001

37.000₫

GNY: 42.000₫

18%
Đũa gỗ cẩm lai cao cấp D002

Đũa gỗ cẩm lai cao cấp D002

45.000₫

GNY: 55.000₫

5%
Đũa chắc đỏ khảm hoa D009

Đũa chắc đỏ khảm hoa D009

195.000₫

GNY: 205.000₫

11%
Đũa chắc đen khảm hoa D010

Đũa chắc đen khảm hoa D010

170.000₫

GNY: 190.000₫