Đức Huy Plaza

Đồ hộp Xúc Xích

20%
Heo cao bồi thịt viên 3 phút 200g

Heo cao bồi thịt viên 3 phút 200g

28.000₫

GNY: 35.000₫

4%
Cá ngừ Ottogi 100g

Cá ngừ Ottogi 100g

45.000₫

GNY: 47.000₫

6%
Cá sốt cà Thái Lan 145g

Cá sốt cà Thái Lan 145g

15.000₫

GNY: 16.000₫

4%
Vissan Bò 2 lát 170g

Vissan Bò 2 lát 170g

23.000₫

GNY: 24.000₫

16%
Cá sốt cà ba cô gái 190g

Cá sốt cà ba cô gái 190g

21.000₫

GNY: 25.000₫

5%
Cháo ngô ngũ nếp Minh Trung 365g

Cháo ngô ngũ nếp Minh Trung 365g

18.000₫

GNY: 19.000₫

5%
Cháo nếp cẩm Minh Trung 365g

Cháo nếp cẩm Minh Trung 365g

18.000₫

GNY: 19.000₫

5%
Cháo Yến mạch Minh Trung 365g

Cháo Yến mạch Minh Trung 365g

19.000₫

GNY: 20.000₫

5%
Cháo Yến mạch sữa Minh Trung 365g

Cháo Yến mạch sữa Minh Trung 365g

19.000₫

GNY: 20.000₫

5%
Cháo yến cốt dừa Minh Trung 365g

Cháo yến cốt dừa Minh Trung 365g

18.000₫

GNY: 19.000₫

5%
Cháo long nhãn Minh Trung 365g

Cháo long nhãn Minh Trung 365g

18.000₫

GNY: 19.000₫

7%
Chè Sen long nhãn Minh Trung 365g

Chè Sen long nhãn Minh Trung 365g

27.000₫

GNY: 29.000₫

6%
Cháo bí đỏ MInh Trung 365g

Cháo bí đỏ MInh Trung 365g

17.000₫

GNY: 18.000₫

5%
Cháo đậu xanh Minh Trung 365g

Cháo đậu xanh Minh Trung 365g

18.000₫

GNY: 19.000₫

6%
Cháo đậu xanh Hữu Nghị 340g

Cháo đậu xanh Hữu Nghị 340g

16.000₫

GNY: 17.000₫

6%
Cháo sen bát bảo Hữu Nghị 340g

Cháo sen bát bảo Hữu Nghị 340g

17.000₫

GNY: 18.000₫