Đức Huy Plaza

Đồ uống

2%
Thùng bia Sài Gòn Gold 330ml*18

Thùng bia Sài Gòn Gold 330ml*18

390.000₫

GNY: 400.000₫

3%
Thùng bia Sài Gòn Special (24 lon/thùng)
2%
Thùng bia Sài Gòn export 24 lon/thùng

Thùng bia Sài Gòn export 24 lon/thùng

245.000₫

GNY: 250.000₫

2%
Thùng bia Sài Gòn 333 24 lon/ thùng

Thùng bia Sài Gòn 333 24 lon/ thùng

245.000₫

GNY: 250.000₫

2%
Thùng Bia Việt lon 330ml (24lon/thùng)

Thùng Bia Việt lon 330ml (24lon/thùng)

245.000₫

GNY: 250.000₫

2%
Thùng bia Sài Gòn Lager 24 lon/ thùng

Thùng bia Sài Gòn Lager 24 lon/ thùng

245.000₫

GNY: 250.000₫

3%
Thùng bia Tiger trắng 330ml (24lon/thùng)
3%
Thùng bia Tiger xanh 330ml(24 lon/thùng)

Thùng bia Tiger xanh 330ml(24 lon/thùng)

350.000₫

GNY: 360.000₫

3%
Thùng cocacola chai 390ml*24chai

Thùng cocacola chai 390ml*24chai

150.000₫

GNY: 155.000₫