Đức Huy Plaza

Đồ uống

4%
Bia Hà Nội xanh 330ml

Bia Hà Nội xanh 330ml

11.000₫

GNY: 11.500₫

2%
Thùng bia Hà Nội 330ml - 24lon

Thùng bia Hà Nội 330ml - 24lon

245.000₫

GNY: 250.000₫

6%
Bia Sài Gòn Chill 330ml

Bia Sài Gòn Chill 330ml

16.000₫

GNY: 17.000₫

4%
Bia Việt lon 330ml

Bia Việt lon 330ml

11.000₫

GNY: 11.500₫

1%
Thùng bia Heineken 330ml (24lon/thùng)

Thùng bia Heineken 330ml (24lon/thùng)

420.000₫

GNY: 425.000₫

5%
Bia Heineke Silver 330ml

Bia Heineke Silver 330ml

20.000₫

GNY: 21.000₫

6%
Bia Tiger lon xanh 330ml

Bia Tiger lon xanh 330ml

15.000₫

GNY: 16.000₫

4%
Bia BAJITNKA Nga Số 9 8% 500ml

Bia BAJITNKA Nga Số 9 8% 500ml

45.000₫

GNY: 47.000₫

4%
Bia Baltika Nga số 7 lon 5.4% 1L

Bia Baltika Nga số 7 lon 5.4% 1L

85.000₫

GNY: 89.000₫

3%
Bia Baticka số 9 cherry 500ml 7%

Bia Baticka số 9 cherry 500ml 7%

58.000₫

GNY: 60.000₫

4%
Bia Heineken nhôm 330ml

Bia Heineken nhôm 330ml

45.000₫

GNY: 47.000₫