Đức Huy Plaza

Gia dụng

38%
Lò Nướng Kangaroo KG291M

Lò Nướng Kangaroo KG291M

990.000₫

GNY: 1.590.000₫

34%
Đèn sưởi 2 bóng vàng Milor ML 6002V

Đèn sưởi 2 bóng vàng Milor ML 6002V

590.000₫

GNY: 890.000₫

3%
Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

2.790.000₫

GNY: 2.865.000₫

4%
Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

2.590.000₫

GNY: 2.700.000₫

20%
Nồi cơm điện Panasonic 1 lít SR-ZE105WRA

Nồi cơm điện Panasonic 1 lít SR-ZE105WRA

1.990.000₫

GNY: 2.500.000₫

12%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

4.390.000₫

GNY: 4.990.000₫

23%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

1.990.000₫

GNY: 2.590.000₫

15%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

5.590.000₫

GNY: 6.590.000₫

22%
Nồi cơm điện Cuckoo 3 lít CR-1713

Nồi cơm điện Cuckoo 3 lít CR-1713

2.490.000₫

GNY: 3.190.000₫

4%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-HNXF1020FB

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-HNXF1020FB

7.990.000₫

GNY: 8.290.000₫

13%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-PW107FR

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-PW107FR

6.290.000₫

GNY: 6.900.000₫

13%
Nồi cơm điện Cuckoo 5.4 lít CR-3021S

Nồi cơm điện Cuckoo 5.4 lít CR-3021S

3.890.000₫

GNY: 4.490.000₫

9%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-G1030MP

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-G1030MP

3.490.000₫

GNY: 3.850.000₫

25%
Nồi ủ đen Sunca SF-G100(5L)

Nồi ủ đen Sunca SF-G100(5L)

1.350.000₫

GNY: 1.800.000₫

16%
Lò vi sóng inverter Panasonic 23 lít NN-GD37HBYUE