Đức Huy Plaza

Gia dụng

30%
Đèn sưởi 3 bóng vàng Milor ML 6003VH

Đèn sưởi 3 bóng vàng Milor ML 6003VH

690.000₫

GNY: 990.000₫

34%
Đèn sưởi 2 bóng vàng Milor ML 6002V

Đèn sưởi 2 bóng vàng Milor ML 6002V

590.000₫

GNY: 890.000₫

3%
Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

2.790.000₫

GNY: 2.865.000₫

4%
Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

2.590.000₫

GNY: 2.700.000₫

7%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

3.890.000₫

GNY: 4.190.000₫

26%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

1.750.000₫

GNY: 2.350.000₫

7%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

5.090.000₫

GNY: 5.490.000₫

4%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-HNXF1020FB

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-HNXF1020FB

7.990.000₫

GNY: 8.290.000₫

4%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-HNXT1020FB

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-HNXT1020FB

8.890.000₫

GNY: 9.290.000₫

7%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

7.090.000₫

GNY: 7.650.000₫

9%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-PW107FR

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-PW107FR

6.290.000₫

GNY: 6.900.000₫

11%
Nồi cơm điện Cuckoo 5.4 lít CR-3031

Nồi cơm điện Cuckoo 5.4 lít CR-3031

3.890.000₫

GNY: 4.390.000₫

9%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-G1030MP

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-G1030MP

3.490.000₫

GNY: 3.850.000₫

25%
Nồi cơm điện Sowun 1.8 lít SW 638

Nồi cơm điện Sowun 1.8 lít SW 638

820.000₫

GNY: 1.090.000₫