Đức Huy Plaza

Gia dụng

30%
Đèn sưởi 3 bóng vàng Milor ML 6003VH

Đèn sưởi 3 bóng vàng Milor ML 6003VH

690.000₫

GNY: 990.000₫

34%
Đèn sưởi 2 bóng vàng Milor ML 6002V

Đèn sưởi 2 bóng vàng Milor ML 6002V

590.000₫

GNY: 890.000₫

24%
Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30VC

Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30VC

2.050.000₫

GNY: 2.700.000₫

21%
Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30NE

Bình nước nóng Sơn Hà 30 lít S30NE

2.390.000₫

GNY: 3.030.000₫

24%
Bình nước nóng Sơn Hà 20 lít S20NE

Bình nước nóng Sơn Hà 20 lít S20NE

2.190.000₫

GNY: 2.900.000₫

14%
Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

Bình nước nóng 30 lít Ferroli QQEVO ME30

2.450.000₫

GNY: 2.865.000₫

13%
Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

Bình nước nóng 20 lít Ferroli QQEVO ME20

2.350.000₫

GNY: 2.700.000₫

7%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

3.890.000₫

GNY: 4.190.000₫

20%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

1.890.000₫

GNY: 2.350.000₫

7%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

5.090.000₫

GNY: 5.490.000₫