Đức Huy Plaza

Gia vị

2%
Sốt mayonnaise Aji-mayo 1kg

Sốt mayonnaise Aji-mayo 1kg

88.000₫

GNY: 90.000₫

6%
Đường nho Pháp GDL 90g

Đường nho Pháp GDL 90g

45.000₫

GNY: 48.000₫

4%
Tinh bột nghệ cao cấp 100g

Tinh bột nghệ cao cấp 100g

110.000₫

GNY: 115.000₫

5%
Mật ong phấn hoa nghệ 140g

Mật ong phấn hoa nghệ 140g

35.000₫

GNY: 37.000₫

5%
Mật ong phấn hoa nghệ 280gr

Mật ong phấn hoa nghệ 280gr

60.000₫

GNY: 63.000₫

6%
Phấn hoa nguyên chất 250g

Phấn hoa nguyên chất 250g

66.000₫

GNY: 70.000₫

4%
Phấn hoa nguyên chất 140gr

Phấn hoa nguyên chất 140gr

50.000₫

GNY: 52.000₫

2%
Tinh bột nghệ cao cấp 200g

Tinh bột nghệ cao cấp 200g

215.000₫

GNY: 220.000₫

4%
Phấn hoa nguyên chất 500g

Phấn hoa nguyên chất 500g

120.000₫

GNY: 125.000₫

3%
Mật ong hoa rừng Hoàng Liên chai 360ml
3%
Mật ong hoa rừng Hoàng Liên chai 650ml
6%
Mật ong Sữa chúa Honey 600ml

Mật ong Sữa chúa Honey 600ml

85.000₫

GNY: 90.000₫

6%
Mật ong Hoa rừng Honey 650g

Mật ong Hoa rừng Honey 650g

80.000₫

GNY: 85.000₫

3%
Đường thốt nốt nguyên chất 300g
5%
Đường vàng hoa mai 1kg

Đường vàng hoa mai 1kg

19.000₫

GNY: 20.000₫

6%
Đường trắng Beksul 1kg

Đường trắng Beksul 1kg

51.000₫

GNY: 54.000₫

6%
Đường trắng Hàn Quốc 1Kg

Đường trắng Hàn Quốc 1Kg

59.000₫

GNY: 63.000₫

8%
Đường phèn hạt Anh Đăng 500g

Đường phèn hạt Anh Đăng 500g

37.000₫

GNY: 40.000₫