Đức Huy Plaza

Kẹo các loại

8%
Kẹo SCL Ô tô Joko Thái Dương 350g

Kẹo SCL Ô tô Joko Thái Dương 350g

37.000₫

GNY: 40.000₫

12%
Kẹo hương trái cây socola 100g

Kẹo hương trái cây socola 100g

14.000₫

GNY: 16.000₫

4%
Kẹo sữa mềm hỗn hợp Parago 500g
2%
Kẹo Rinda Mixed Fruit 500

Kẹo Rinda Mixed Fruit 500

90.000₫

GNY: 92.000₫

6%
Kẹo mềm tổng hợp 250g (LG)

Kẹo mềm tổng hợp 250g (LG)

30.000₫

GNY: 32.000₫

12%
Kẹo hương trái cây  100g

Kẹo hương trái cây 100g

14.000₫

GNY: 16.000₫

12%
Kẹo dẻo bao đường hạt đậu 100g
2%
Kẹo Chai Vento socola 300g

Kẹo Chai Vento socola 300g

110.000₫

GNY: 112.000₫

3%
Kẹo Fruito gummy 420g

Kẹo Fruito gummy 420g

60.000₫

GNY: 62.000₫

5%
Kẹo cao su BigBabol 238g

Kẹo cao su BigBabol 238g

35.000₫

GNY: 37.000₫

3%
Kẹo sữa Toffees tổng hợp 300g

Kẹo sữa Toffees tổng hợp 300g

63.000₫

GNY: 65.000₫

3%
Kẹo Incap Fruitini 325g

Kẹo Incap Fruitini 325g

75.000₫

GNY: 77.000₫