Đức Huy Plaza

Khăn mặt Khăn Tắm

17%
Khăn tắm cotton EMYA 70×140cm

Khăn tắm cotton EMYA 70×140cm

155.000₫

GNY: 186.000₫

16%
Khăn siêu mềm EMYA 50x100cm

Khăn siêu mềm EMYA 50x100cm

160.000₫

GNY: 190.000₫

16%
Khăn siêu mềm EMYA 70x140cm

Khăn siêu mềm EMYA 70x140cm

240.000₫

GNY: 285.000₫

28%
Khăn tắm cotton JULIETTE 50×100cm

Khăn tắm cotton JULIETTE 50×100cm

90.000₫

GNY: 125.000₫

4%
Khăn bông Ray Kings cao cấp (30*50cm)
5%
Khăn mặt Salina Italy SD03 28x50cm

Khăn mặt Salina Italy SD03 28x50cm

40.000₫

GNY: 42.000₫

11%
Khăn mặt Cotton Miss Orchid 30cmx50cm

Khăn mặt Cotton Miss Orchid 30cmx50cm

27.000₫

GNY: 30.500₫

23%
Khăn mặt siêu mềm Elyzer size 30×50cm