Đức Huy Plaza

Lò nướng

28%
Lò nướng không khí Lock&Lock EJF696BLK 12L

Lò nướng không khí Lock&Lock EJF696BLK 12L

3.900.000₫

GNY: 5.400.000₫

8%
Lò nướng Sanaky 90 lít VH-909S

Lò nướng Sanaky 90 lít VH-909S

3.290.000₫

GNY: 3.580.000₫

10%
Lò nướng Sanaky VH509B 50 lít

Lò nướng Sanaky VH509B 50 lít

1.890.000₫

GNY: 2.090.000₫

9%
Lò nướng Sanaky VH-109S

Lò nướng Sanaky VH-109S

3.360.000₫

GNY: 3.690.000₫

11%
Lò nướng Kangaroo 52 lít KG5201

Lò nướng Kangaroo 52 lít KG5201

2.950.000₫

GNY: 3.304.000₫

11%
Lò nướng Kangaroo 38 lít KG290

Lò nướng Kangaroo 38 lít KG290

2.190.000₫

GNY: 2.452.800₫

17%
Lò nướng Alaska 90 lít KW-90C

Lò nướng Alaska 90 lít KW-90C

3.490.000₫

GNY: 4.190.000₫

16%
Lò nướng Alaska 70 lít KW-70C

Lò nướng Alaska 70 lít KW-70C

2.490.000₫

GNY: 2.950.000₫

20%
Lò Nướng Alaska 50 lít KW50C

Lò Nướng Alaska 50 lít KW50C

1.990.000₫

GNY: 2.490.000₫