Đức Huy Plaza

Máy ép trái cây

11%
Máy ép hoa quả Panasonic MJ-H100WRA

Máy ép hoa quả Panasonic MJ-H100WRA

1.650.000₫

GNY: 1.848.000₫

6%
Máy ép hoa quả Panasonic MJ-SJ01WRA

Máy ép hoa quả Panasonic MJ-SJ01WRA

2.190.000₫

GNY: 2.340.800₫

11%
Máy ép hoa quả Panasonic MJ-DJ01S

Máy ép hoa quả Panasonic MJ-DJ01S

3.090.000₫

GNY: 3.460.800₫

11%
Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA

Máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA

4.850.000₫

GNY: 5.432.000₫