Đức Huy Plaza

Máy giặt trên 8.5kg đến 10kg

9%
Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409N6W

Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409N6W

10.290.000₫

GNY: 11.290.000₫

25%
Máy giặt sấy LG Inverter 9kg FC1409D4E

Máy giặt sấy LG Inverter 9kg FC1409D4E

13.690.000₫

GNY: 18.290.000₫

11%
Máy giặt Panasonic 9.0 kg NA-V90FG1WVT

Máy giặt Panasonic 9.0 kg NA-V90FG1WVT

14.290.000₫

GNY: 15.990.000₫

7%
Máy giặt Panasonic 10 kg  NA-V10FX1LVT

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-V10FX1LVT

17.590.000₫

GNY: 18.990.000₫

9%
Máy giặt Panasonic 10 kg  NA-V10FG1WVT

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-V10FG1WVT

16.290.000₫

GNY: 17.990.000₫

22%
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90K54E0UX

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90K54E0UX

11.090.000₫

GNY: 14.190.000₫

16%
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90J54E0BW/SV

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90J54E0BW/SV

9.390.000₫

GNY: 11.190.000₫

17%
Máy giặt Electrolux Inverter 9kg EWF9025BQSA

Máy giặt Electrolux Inverter 9kg EWF9025BQSA

10.890.000₫

GNY: 13.190.000₫

16%
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 10 kg EWW1042AEWA
16%
Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024ADSA

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024ADSA

13.390.000₫

GNY: 15.890.000₫

2%
Máy giặt LG Inverter 9kg FC1409S2E

Máy giặt LG Inverter 9kg FC1409S2E

12.800.000₫

GNY: 13.000.000₫

8%
Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106G1WV2

Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106G1WV2

18.490.000₫

GNY: 20.190.000₫

13%
Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106X1LV2

Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106X1LV2

19.290.000₫

GNY: 22.190.000₫

5%
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V

10.990.000₫

GNY: 11.590.000₫

16%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

8.890.000₫

GNY: 10.590.000₫

15%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

8.190.000₫

GNY: 9.590.000₫

7%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-FS10X7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-FS10X7LRV

8.590.000₫

GNY: 9.190.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-FS95X7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-FS95X7LRV

7.990.000₫

GNY: 8.390.000₫

3%
Máy giặt Beko Inverter 10 kg WY104764MW

Máy giặt Beko Inverter 10 kg WY104764MW

15.890.000₫

GNY: 16.390.000₫

15%
Máy giặt sấy Electrolux inverter 10 kg EWW14023

Máy giặt sấy Electrolux inverter 10 kg EWW14023

16.990.000₫

GNY: 19.890.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-120VG6WV2

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-120VG6WV2

15.290.000₫

GNY: 15.990.000₫

5%
Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2W

Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2W

11.790.000₫

GNY: 12.450.000₫

5%
Máy giặt Beko inverter 9 kg WMY 91493 SLB1

Máy giặt Beko inverter 9 kg WMY 91493 SLB1

13.890.000₫

GNY: 14.590.000₫

4%
Máy giặt Beko inverter 9 kg WMY 91283 PTLB2

Máy giặt Beko inverter 9 kg WMY 91283 PTLB2

11.750.000₫

GNY: 12.300.000₫