Đức Huy Plaza

Máy hút mùi

50%
Máy hút mùi Pesko 230-A141

Máy hút mùi Pesko 230-A141

2.595.000₫

GNY: 5.190.000₫

32%
Máy hút mùi Sowun SW 6562

Máy hút mùi Sowun SW 6562

3.990.000₫

GNY: 5.900.000₫

29%
Máy hút mùi Sowun SW 6563

Máy hút mùi Sowun SW 6563

5.890.000₫

GNY: 8.290.000₫