Đức Huy Plaza

Máy làm sữa đâu nành

18%
Máy làm sữa hạt Unie V8S

Máy làm sữa hạt Unie V8S

3.290.000₫

GNY: 3.990.000₫

25%
Máy làm sữa hạt Kangaroo KG175HB1

Máy làm sữa hạt Kangaroo KG175HB1

2.990.000₫

GNY: 3.990.000₫

17%
Máy làm sữa hạt Unie V6S

Máy làm sữa hạt Unie V6S

2.990.000₫

GNY: 3.590.000₫

16%
Máy xay,nấu hạt OLIVE X20

Máy xay,nấu hạt OLIVE X20

2.690.000₫

GNY: 3.190.000₫