Đức Huy Plaza

Máy lọc nước

17%
Máy lọc nước Sowun SW09

Máy lọc nước Sowun SW09

4.990.000₫

GNY: 5.990.000₫

11%
Máy lọc nước Sowun SW 09D

Máy lọc nước Sowun SW 09D

4.990.000₫

GNY: 5.588.800₫

11%
Máy lọc nước Sanaky SNK-09

Máy lọc nước Sanaky SNK-09

4.490.000₫

GNY: 5.028.800₫

11%
Máy lọc nước Sanaky SNK-08

Máy lọc nước Sanaky SNK-08

3.990.000₫

GNY: 4.468.800₫

14%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

7.290.000₫

GNY: 8.456.400₫

11%
Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

5.490.000₫

GNY: 6.148.800₫

11%
Máy lọc nước UV AR75-U2

Máy lọc nước UV AR75-U2

16.490.000₫

GNY: 18.468.800₫

11%
Máy lọc nước UV AR600-U3

Máy lọc nước UV AR600-U3

18.290.000₫

GNY: 20.484.800₫

5%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-2

Máy lọc nước RO AR75-A-S-2

9.690.000₫

GNY: 10.196.400₫

11%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

11.500.000₫

GNY: 12.880.000₫

2%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-1E

Máy lọc nước RO AR75-A-S-1E

8.690.000₫

GNY: 8.874.000₫

11%
Máy lọc nước RO AR75-A-M-1

Máy lọc nước RO AR75-A-M-1

6.650.000₫

GNY: 7.448.000₫

11%
Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

14.900.000₫

GNY: 16.688.000₫