Đức Huy Plaza

Máy lọc nước

11%
Máy lọc nước Sowun SW 09D

Máy lọc nước Sowun SW 09D

4.990.000₫

GNY: 5.588.800₫

14%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

7.290.000₫

GNY: 8.456.400₫

50%
Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

3.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

11%
Máy lọc nước UV AR75-U2

Máy lọc nước UV AR75-U2

16.490.000₫

GNY: 18.468.800₫

11%
Máy lọc nước UV AR600-U3

Máy lọc nước UV AR600-U3

18.290.000₫

GNY: 20.484.800₫

11%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

11.500.000₫

GNY: 12.880.000₫

11%
Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

14.900.000₫

GNY: 16.688.000₫

13%
Máy Lọc Nước Sunhouse SHR88210K (10 lõi)

Máy Lọc Nước Sunhouse SHR88210K (10 lõi)

5.390.000₫

GNY: 6.190.000₫

11%
Máy lọc nước Sunhouse SHR8669B (9 lõi)

Máy lọc nước Sunhouse SHR8669B (9 lõi)

4.990.000₫

GNY: 5.590.000₫

19%
Máy lọc nước Sunhouse SHA88115K

Máy lọc nước Sunhouse SHA88115K

5.690.000₫

GNY: 7.000.000₫

18%
Máy lọc Nước Sunhouse SHA8859K

Máy lọc Nước Sunhouse SHA8859K

4.890.000₫

GNY: 6.000.000₫

21%
Máy lọc Nước Sunhouse SHA8869K

Máy lọc Nước Sunhouse SHA8869K

4.890.000₫

GNY: 6.190.000₫

22%
Máy lọc nước Sunhouse SHD8819K

Máy lọc nước Sunhouse SHD8819K

5.690.000₫

GNY: 7.290.000₫

28%
Cây nước Sunhouse SHD9612

Cây nước Sunhouse SHD9612

3.290.000₫

GNY: 4.590.000₫

21%
Máy lọc không khí Sharp J30E-A(23m2)

Máy lọc không khí Sharp J30E-A(23m2)

2.590.000₫

GNY: 3.290.000₫

6%
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

6.590.000₫

GNY: 6.999.000₫

9%
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4

Máy lọc nước Kangaroo KG08G4

5.990.000₫

GNY: 6.599.000₫