Đức Huy Plaza

Máy lọc nước

14%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

7.290.000₫

GNY: 8.456.400₫

50%
Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

3.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

11%
Máy lọc nước UV AR75-U2

Máy lọc nước UV AR75-U2

16.490.000₫

GNY: 18.468.800₫

11%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

11.500.000₫

GNY: 12.880.000₫

11%
Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

14.900.000₫

GNY: 16.688.000₫

19%
Máy lọc nước Sunhouse SHA88115K

Máy lọc nước Sunhouse SHA88115K

5.690.000₫

GNY: 7.000.000₫

21%
Máy lọc Nước Sunhouse SHA8869K

Máy lọc Nước Sunhouse SHA8869K

4.890.000₫

GNY: 6.190.000₫

22%
Máy lọc nước Sunhouse SHD8819K

Máy lọc nước Sunhouse SHD8819K

5.690.000₫

GNY: 7.290.000₫

28%
Cây nước Sunhouse SHD9612

Cây nước Sunhouse SHD9612

3.290.000₫

GNY: 4.590.000₫

6%
Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

Máy lọc nước Kangaroo KG09G4

6.590.000₫

GNY: 6.999.000₫

9%
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4

Máy lọc nước Kangaroo KG08G4

5.990.000₫

GNY: 6.599.000₫

15%
Máy lọc nước Kangaroo KG100HU+

Máy lọc nước Kangaroo KG100HU+

9.390.000₫

GNY: 10.990.000₫

20%
Máy lọc nước Kangaroo KG06G4- 8 lõi

Máy lọc nước Kangaroo KG06G4- 8 lõi

5.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

18%
Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 - 9 lõi

Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 - 9 lõi

5.990.000₫

GNY: 7.290.000₫

10%
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES - 7 Cấp lọc
11%
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HU+

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HU+

9.390.000₫

GNY: 10.590.000₫

14%
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HU

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HU

7.990.000₫

GNY: 9.290.000₫

13%
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG10A3VTU

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG10A3VTU

7.690.000₫

GNY: 8.890.000₫

12%
Máy lọc nước 2 Vòi Sunhouse SHA76210CK

Máy lọc nước 2 Vòi Sunhouse SHA76210CK

7.290.000₫

GNY: 8.290.000₫