Đức Huy Plaza

Máy lọc nước

18%
Máy lọc nước HUYNDAI HR-800C9

Máy lọc nước HUYNDAI HR-800C9

4.590.000₫

GNY: 5.590.000₫

17%
Máy lọc nước Sowun SW09

Máy lọc nước Sowun SW09

4.990.000₫

GNY: 5.990.000₫

20%
Máy lọc nước Fushibo FS888

Máy lọc nước Fushibo FS888

3.990.000₫

GNY: 4.990.000₫

11%
Máy lọc nước Korihome WPK-606 IF

Máy lọc nước Korihome WPK-606 IF

6.950.000₫

GNY: 7.784.000₫

11%
Máy lọc nước RO Korihome WPK-605

Máy lọc nước RO Korihome WPK-605

6.190.000₫

GNY: 6.932.800₫

11%
Máy lọc nước Sowun SW 09D

Máy lọc nước Sowun SW 09D

4.990.000₫

GNY: 5.588.800₫

11%
Máy lọc nước Sanaky SNK-09

Máy lọc nước Sanaky SNK-09

4.490.000₫

GNY: 5.028.800₫

11%
Máy lọc nước Sanaky SNK-08

Máy lọc nước Sanaky SNK-08

3.990.000₫

GNY: 4.468.800₫

11%
Máy lọc nước Korihome WPK-888

Máy lọc nước Korihome WPK-888

6.900.000₫

GNY: 7.728.000₫

14%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ

7.290.000₫

GNY: 8.456.400₫

11%
Máy lọc nước Hyundai HW-UP 100M

Máy lọc nước Hyundai HW-UP 100M

5.790.000₫

GNY: 6.484.800₫

11%
Máy lọc nước RO HDE 5599

Máy lọc nước RO HDE 5599

4.990.000₫

GNY: 5.588.800₫

11%
Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

Máy lọc nước Fusibo 5 cấp 2 vòi

5.490.000₫

GNY: 6.148.800₫

11%
Máy lọc nước UV AR75-U2

Máy lọc nước UV AR75-U2

16.490.000₫

GNY: 18.468.800₫

11%
Máy lọc nước UV AR600-U3

Máy lọc nước UV AR600-U3

18.290.000₫

GNY: 20.484.800₫

5%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-2

Máy lọc nước RO AR75-A-S-2

9.690.000₫

GNY: 10.196.400₫

11%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

11.500.000₫

GNY: 12.880.000₫

2%
Máy lọc nước RO AR75-A-S-1E

Máy lọc nước RO AR75-A-S-1E

8.690.000₫

GNY: 8.874.000₫

11%
Máy lọc nước RO AR75-A-M-1

Máy lọc nước RO AR75-A-M-1

6.650.000₫

GNY: 7.448.000₫

11%
Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

14.900.000₫

GNY: 16.688.000₫

12%
Máy lọc nước Fushibo F889

Máy lọc nước Fushibo F889

4.990.000₫

GNY: 5.690.000₫