Đức Huy Plaza

Máy xay sinh tố

13%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

1.290.000₫

GNY: 1.490.000₫

16%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

1.090.000₫

GNY: 1.290.000₫

6%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

890.000₫

GNY: 950.000₫

8%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100WRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100WRA

850.000₫

GNY: 920.000₫

17%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

1.350.000₫

GNY: 1.620.000₫

8%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

1.490.000₫

GNY: 1.620.000₫

14%
Máy xay đa năng Sowun SW 5015

Máy xay đa năng Sowun SW 5015

920.000₫

GNY: 1.067.200₫

14%
Máy ép đa năng Sowun SW 5018

Máy ép đa năng Sowun SW 5018

990.000₫

GNY: 1.148.400₫

14%
Máy xay sinh tố Sowun SW 529

Máy xay sinh tố Sowun SW 529

950.000₫

GNY: 1.102.000₫

14%
Mua máy xay sinh tố cầm tay Sowun 5012

Mua máy xay sinh tố cầm tay Sowun 5012

890.000₫

GNY: 1.032.400₫

11%
Máy xay sinh tố đa năng Panasonic MK-5076MWRA
11%
Máy xay đa năng Panasonic MJ-M176PWRA

Máy xay đa năng Panasonic MJ-M176PWRA

2.490.000₫

GNY: 2.788.800₫

13%
Máy xay ép đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

Máy xay ép đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

3.650.000₫

GNY: 4.200.000₫

14%
Máy xay sinh tố đa năng Panasonic MX-AC400WRA
11%
Máy xay đa năng PANASONIC MXAC350WRA

Máy xay đa năng PANASONIC MXAC350WRA

2.890.000₫

GNY: 3.236.800₫

14%
Máy xay sinh tố Sowun SW 529S

Máy xay sinh tố Sowun SW 529S

850.000₫

GNY: 986.000₫

11%
Máy xay đa năng Sunhouse SHD 5339

Máy xay đa năng Sunhouse SHD 5339

1.090.000₫

GNY: 1.220.800₫

9%
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

1.050.000₫

GNY: 1.148.400₫