Đức Huy Plaza

Mobile gia sốc

17%
Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

25.000.000₫

GNY: 29.990.000₫

15%
Điện thoại OPPO Reno

Điện thoại OPPO Reno

11.000.000₫

GNY: 12.990.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

19.500.000₫

GNY: 20.990.000₫