Đức Huy Plaza

Ngũ cốc Trà Cà Phê

4%
Cafe G7 hòa tan 2 trong 1 (16gx15 gói)

Cafe G7 hòa tan 2 trong 1 (16gx15 gói)

50.000₫

GNY: 52.000₫

6%
Cafe sữa G7 21 gói*16g

Cafe sữa G7 21 gói*16g

45.000₫

GNY: 48.000₫

4%
CAFE G7 Gu mạnh 3in1 thứ thiệt 250g

Cafe G7 3in1 18 gói*16g

40.000₫

GNY: 40.000₫

4%
CAFE G7 3in1 (gói 16g*50)

CAFE G7 3in1 (gói 16g*50)

115.000₫

GNY: 120.000₫

4%
Cafe đen G7 hòa tan 15gói*2g

Cafe đen G7 hòa tan 15gói*2g

25.000₫

GNY: 26.000₫

5%
Cà phê Nescafe sữa đá 3in1 200g

Cà phê Nescafe sữa đá 3in1 200g

37.000₫

GNY: 39.000₫

4%
Bột Matcha trà xanh Nhật Bản 100g

Bột Matcha trà xanh Nhật Bản 100g

110.000₫

GNY: 115.000₫

10%
Bột mè đen hạt sen ABM 350g

Bột mè đen hạt sen ABM 350g

43.000₫

GNY: 48.000₫

12%
Bột ngũ cốc 5 thứ đậu 400g

Bột ngũ cốc 5 thứ đậu 400g

28.000₫

GNY: 32.000₫

4%
Cà phê hòa tan 3in1 K-Coffee Delight 612g
3%
Cà phê hòa tan 3in1 King 720g

Cà phê hòa tan 3in1 King 720g

90.000₫

GNY: 93.000₫

4%
Cà phê hòa tan King Coffee 288g

Cà phê hòa tan King Coffee 288g

45.000₫

GNY: 47.000₫

4%
Cà phê sáng tạo số 1 - 500g

Cà phê sáng tạo số 1 - 500g

48.000₫

GNY: 50.000₫

4%
Cà phê Stepacafe Classic sữa đá 300g
5%
Cà phê Stepacafe đen đá 2in1 240g

Cà phê Stepacafe đen đá 2in1 240g

52.000₫

GNY: 55.000₫