Đức Huy Plaza

Ngũ cốc Trà Cà Phê

8%
Yến mạch NK Úc 500g

Yến mạch NK Úc 500g

60.000₫

GNY: 65.000₫

6%
Yến mạch Oatta trái cây 300g

Yến mạch Oatta trái cây 300g

85.000₫

GNY: 90.000₫

10%
Bột mè đen hạt sen ABM 350g

Bột mè đen hạt sen ABM 350g

43.000₫

GNY: 48.000₫

7%
Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi

Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi

52.000₫

GNY: 56.000₫

3%
Yến mạch Oatta trái cây 800g

Yến mạch Oatta trái cây 800g

185.000₫

GNY: 190.000₫

12%
Bột ngũ cốc 5 thứ đậu 400g

Bột ngũ cốc 5 thứ đậu 400g

28.000₫

GNY: 32.000₫

8%
Ngũ cốc ăn kiêng Nutril 500g

Ngũ cốc ăn kiêng Nutril 500g

61.000₫

GNY: 66.000₫

6%
Ngũ cốc ăn kiêng Nutril 500g

Ngũ cốc ăn kiêng Nutril 500g

61.000₫

GNY: 65.000₫

11%
Ngũ cốc Dinh dưỡng 500g( 25g*20 gói)
8%
Ngũ cốc Seamild người già 500g

Ngũ cốc Seamild người già 500g

58.000₫

GNY: 63.000₫

8%
Ngũ cốc Sinh Việt vàng 600g

Ngũ cốc Sinh Việt vàng 600g

48.000₫

GNY: 52.000₫

9%
Ngũ cốc Life's 500g

Ngũ cốc Life's 500g

48.000₫

GNY: 53.000₫