Đức Huy Plaza

Nồi áp suất

6%
Nồi cơm điện tử Cuckoo CRP-HUB1080SR

Nồi cơm điện tử Cuckoo CRP-HUB1080SR

7.790.000₫

GNY: 8.290.000₫

11%
Nồi áp suất đa năng Sanaky SNK56DT

Nồi áp suất đa năng Sanaky SNK56DT

2.290.000₫

GNY: 2.560.000₫

8%
Nồi áp suất đa năng SANAKY SNK55DT

Nồi áp suất đa năng SANAKY SNK55DT

2.190.000₫

GNY: 2.390.000₫

11%
Nồi áp suất Sanaky SNK63DT

Nồi áp suất Sanaky SNK63DT

1.690.000₫

GNY: 1.890.000₫

17%
Nồi áp suất Sanaky SNK 57C 5 lít

Nồi áp suất Sanaky SNK 57C 5 lít

1.450.000₫

GNY: 1.750.000₫

16%
Nồi áp suất Sanaky SNK 54C 5 lít

Nồi áp suất Sanaky SNK 54C 5 lít

1.390.000₫

GNY: 1.650.000₫

14%
Nồi áp suất Sanaky SNK 52C 5 lít

Nồi áp suất Sanaky SNK 52C 5 lít

1.250.000₫

GNY: 1.450.000₫