Đức Huy Plaza

Nồi cơm điện

21%
Nồi  cơm điện Kangaroo KG572(2.2L)

Nồi cơm điện Kangaroo KG572(2.2L)

1.190.000₫

GNY: 1.500.000₫

23%
Nồi áp suất Kitchen CIT6.0L(có từ)

Nồi áp suất Kitchen CIT6.0L(có từ)

1.990.000₫

GNY: 2.590.000₫

28%
Nồi chiên không dầu Lock&Lock EJF696BLK(12L)
14%
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo HUF1080SE
40%
Nồi cơm cơ Kangaroo KG822(1.2L)

Nồi cơm cơ Kangaroo KG822(1.2L)

950.000₫

GNY: 1.590.000₫

27%
Nồi cơm Cuckoo CR0655F(1.08L)

Nồi cơm Cuckoo CR0655F(1.08L)

1.590.000₫

GNY: 2.190.000₫

12%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

4.390.000₫

GNY: 4.990.000₫

13%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

15%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP- L1052F

5.590.000₫

GNY: 6.590.000₫

23%
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CRP-A1010F

1.990.000₫

GNY: 2.590.000₫