Đức Huy Plaza

Nồi cơm điện

21%
Nồi  cơm điện Kangaroo KG572(2.2L)

Nồi cơm điện Kangaroo KG572(2.2L)

1.190.000₫

GNY: 1.500.000₫

23%
Nồi áp suất Kitchen CIT6.0L(có từ)

Nồi áp suất Kitchen CIT6.0L(có từ)

1.990.000₫

GNY: 2.590.000₫

28%
Nồi chiên không dầu Lock&Lock EJF696BLK(12L)
14%
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo HUF1080SE
18%
Nồi cơm cao tần Cuckoo JHTS1060FS(1.8L) - Korea

Nồi cơm cao tần Cuckoo JHTS1060FS(1.8L) - Korea

12.990.000₫

GNY: 15.900.000₫

40%
Nồi cơm cơ Kangaroo KG822(1.2L)

Nồi cơm cơ Kangaroo KG822(1.2L)

950.000₫

GNY: 1.590.000₫

27%
Nồi cơm Cuckoo CR0655F(1.08L)

Nồi cơm Cuckoo CR0655F(1.08L)

1.590.000₫

GNY: 2.190.000₫

17%
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599(1.8L)

Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599(1.8L)

2.990.000₫

GNY: 3.590.000₫

12%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP- FA0610F

4.390.000₫

GNY: 4.990.000₫

13%
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CRP-HVB0680SR

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫