Đức Huy Plaza

Nội thất phòng khách

10%
Sofa vải 6657

Sofa vải 6657

17.890.000₫

GNY: 19.890.000₫

11%
Sofa vải SF44T

Sofa vải SF44T

20.190.000₫

GNY: 22.790.000₫

13%
Sofa vải AT1780A

Sofa vải AT1780A

20.850.000₫

GNY: 24.090.000₫

12%
Sofa nỉ ATH006

Sofa nỉ ATH006

22.550.000₫

GNY: 25.690.000₫

9%
Sofa da TLC665

Sofa da TLC665

43.890.000₫

GNY: 48.290.000₫

Sofa da ATGS070

27.890.000₫

Sofa vải AT7032

22.870.000₫

Sofa vải AT3651

21.990.000₫

20%
Bộ đồng kỵ Hương hộp HH24

Bộ đồng kỵ Hương hộp HH24

63.000.000₫

GNY: 78.300.000₫