Đức Huy Plaza

QLED TV

16%
Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

62.890.000₫

GNY: 74.900.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

31.990.000₫

GNY: 52.890.000₫

49%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80R

38.900.000₫

GNY: 76.899.000₫

27%
Smart Tivi QLED Samsung 8K 65 inch QA65Q900R

Smart Tivi QLED Samsung 8K 65 inch QA65Q900R

86.890.000₫

GNY: 119.000.000₫

32%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

68.290.000₫

GNY: 99.890.000₫

44%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

34.890.000₫

GNY: 61.890.000₫

36%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

24.990.000₫

GNY: 38.890.000₫

24%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

22.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

47.900.000₫

GNY: 79.890.000₫

44%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

28.990.000₫

GNY: 51.890.000₫

31%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

21.890.000₫

GNY: 31.890.000₫

25%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

17.990.000₫

GNY: 23.890.000₫

24%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

13.290.000₫

GNY: 17.390.000₫