Đức Huy Plaza

QLED TV

35%
Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

48.890.000₫

GNY: 74.900.000₫

43%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

30.390.000₫

GNY: 52.890.000₫

49%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80R

38.900.000₫

GNY: 76.899.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 8K 65 inch QA65Q900R

Smart Tivi QLED Samsung 8K 65 inch QA65Q900R

70.890.000₫

GNY: 119.000.000₫

32%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

68.290.000₫

GNY: 99.890.000₫

44%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

34.890.000₫

GNY: 61.890.000₫

37%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

24.390.000₫

GNY: 38.890.000₫

34%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

19.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

45%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

43.900.000₫

GNY: 79.890.000₫

46%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

27.990.000₫

GNY: 51.890.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

19.290.000₫

GNY: 31.890.000₫

29%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

16.990.000₫

GNY: 23.890.000₫

24%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

13.290.000₫

GNY: 17.390.000₫