Đức Huy Plaza

Quạt

34%
Quạt cây Midea FS40-11V

Quạt cây Midea FS40-11V

1.050.000₫

GNY: 1.590.000₫

33%
Quạt bàn Asia B12001EVO

Quạt bàn Asia B12001EVO

390.000₫

GNY: 580.000₫

25%
Quạt cây Asianvina  D16025BV1

Quạt cây Asianvina D16025BV1

790.000₫

GNY: 1.050.000₫

20%
Quạt cây Asianvina  D16028(có điều khiển)

Quạt cây Asianvina D16028(có điều khiển)

1.590.000₫

GNY: 1.990.000₫

19%
Quạt đảo trần Vinawind QTD - 400XĐB

Quạt đảo trần Vinawind QTD - 400XĐB

690.000₫

GNY: 850.000₫

29%
Quạt treo Asia L16019

Quạt treo Asia L16019

750.000₫

GNY: 1.050.000₫

21%
Quạt tích điện Saiko CR613

Quạt tích điện Saiko CR613

990.000₫

GNY: 1.250.000₫

17%
Quạt tích điện Tiross TS9173

Quạt tích điện Tiross TS9173

1.490.000₫

GNY: 1.800.000₫

25%
Quạt tích điện Tiross TS9172

Quạt tích điện Tiross TS9172

1.090.000₫

GNY: 1.450.000₫

22%
Quạt treo Midea FS40-15VF

Quạt treo Midea FS40-15VF

690.000₫

GNY: 890.000₫

16%
Quạt quỳ Komasu BS45TN

Quạt quỳ Komasu BS45TN

1.890.000₫

GNY: 2.250.000₫

37%
Quạt cây Midea FS40- 18C

Quạt cây Midea FS40- 18C

950.000₫

GNY: 1.500.000₫

22%
Quạt cây Midea FS40-15QR

Quạt cây Midea FS40-15QR

1.290.000₫

GNY: 1.660.000₫

17%
Quạt công nghiệp Komasu KM650S

Quạt công nghiệp Komasu KM650S

2.190.000₫

GNY: 2.650.000₫

16%
Quạt cây Panasonic F308HN

Quạt cây Panasonic F308HN

2.650.000₫

GNY: 3.150.000₫

22%
Quạt cây Toshiba LSA20

Quạt cây Toshiba LSA20

1.290.000₫

GNY: 1.650.000₫

23%
Quạt treo Toshiba WSA20

Quạt treo Toshiba WSA20

1.190.000₫

GNY: 1.550.000₫