Đức Huy Plaza

Quạt

31%
Quạt cây Asianvina  D20002DVO

Quạt cây Asianvina D20002DVO

890.000₫

GNY: 1.290.000₫

28%
Quạt cây cao cấp điên cơ Vinawind QĐ400XPN
35%
Quạt hộp Vinawind QH-350LP

Quạt hộp Vinawind QH-350LP

550.000₫

GNY: 850.000₫

35%
Quạt hộp Vinawind 300LP

Quạt hộp Vinawind 300LP

450.000₫

GNY: 690.000₫

46%
Quạt treo Vinawind QT400EHD

Quạt treo Vinawind QT400EHD

480.000₫

GNY: 890.000₫

29%
Quạt treo Vinawind QT400XPN(có điều khiển)
43%
Quạt lửng Vinawind QĐ400ĐK

Quạt lửng Vinawind QĐ400ĐK

390.000₫

GNY: 690.000₫

22%
Quạt tích điện Kangaroo KG738

Quạt tích điện Kangaroo KG738

1.790.000₫

GNY: 2.290.000₫

27%
Quạt tích điện Kangaroo KG735

Quạt tích điện Kangaroo KG735

1.450.000₫

GNY: 1.990.000₫

28%
Quạt cây Kangaroo KG728(có điều khiển)

Quạt cây Kangaroo KG728(có điều khiển)

2.890.000₫

GNY: 3.990.000₫

28%
Quạt cây Kangaroo KG729(có điều khiển)

Quạt cây Kangaroo KG729(có điều khiển)

2.890.000₫

GNY: 3.990.000₫

28%
Quạt cây Kangaroo KG729(có điều khiển)

Quạt cây Kangaroo KG729(có điều khiển)

2.890.000₫

GNY: 3.990.000₫

23%
Quạt treo Midea FS40-15VFR

Quạt treo Midea FS40-15VFR

990.000₫

GNY: 1.290.000₫

15%
Quạt trần 5 cánh Kangaroo KGSF056051

Quạt trần 5 cánh Kangaroo KGSF056051

2.990.000₫

GNY: 3.500.000₫

13%
Quạt trần Panasonic 5 cánh F60DHN

Quạt trần Panasonic 5 cánh F60DHN

6.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

18%
Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG

Quạt trần Panasonic 4 cánh F56XPG

2.690.000₫

GNY: 3.290.000₫

19%
Quạt công nghiệp Komasu KM750S

Quạt công nghiệp Komasu KM750S

2.650.000₫

GNY: 3.290.000₫

20%
Quạt chân quỳ Komasu BS50TN

Quạt chân quỳ Komasu BS50TN

2.150.000₫

GNY: 2.690.000₫

21%
Quạt quỳ Komasu BS40TN

Quạt quỳ Komasu BS40TN

1.890.000₫

GNY: 2.390.000₫