Đức Huy Plaza

Quạt

13%
Quạt lửng rút công nghiệp Benny BF-182F

Quạt lửng rút công nghiệp Benny BF-182F

1.990.000₫

GNY: 2.290.000₫

25%
Quạt quỳ Benny BF-181F

Quạt quỳ Benny BF-181F

1.790.000₫

GNY: 2.390.000₫

25%
Quạt cây benny BF-16G

Quạt cây benny BF-16G

1.490.000₫

GNY: 1.990.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

10.080.000₫

GNY: 12.600.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-9000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-9000A

8.800.000₫

GNY: 11.000.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-7000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-7000A

8.392.000₫

GNY: 10.490.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-06000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-06000B

6.080.000₫

GNY: 7.600.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-06000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-06000A

5.440.000₫

GNY: 6.800.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DK-4500D

Quạt điều hòa Daikio DK-4500D

5.280.000₫

GNY: 6.600.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DK-5000D

Quạt điều hòa Daikio DK-5000D

5.200.000₫

GNY: 6.500.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-3500B

Quạt điều hòa Daikio DKA-3500B

7.040.000₫

GNY: 8.800.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DK-2500B

Quạt điều hòa Daikio DK-2500B

5.712.000₫

GNY: 7.140.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

4.200.000₫

GNY: 5.250.000₫

23%
Quạt điều hòa Daikio DK-800A

Quạt điều hòa Daikio DK-800A

2.290.000₫

GNY: 2.990.000₫