Đức Huy Plaza

Quạt

13%
Quạt lửng rút công nghiệp Benny BF-182F

Quạt lửng rút công nghiệp Benny BF-182F

1.990.000₫

GNY: 2.290.000₫

25%
Quạt quỳ Benny BF-181F

Quạt quỳ Benny BF-181F

1.790.000₫

GNY: 2.390.000₫

25%
Quạt cây benny BF-16G

Quạt cây benny BF-16G

1.490.000₫

GNY: 1.990.000₫

5%
Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

11.990.000₫

GNY: 12.600.000₫

6%
Quạt điều hòa Daikio DKA-7000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-7000A

9.900.000₫

GNY: 10.490.000₫

4%
Quạt điều hòa Daikio DKA-06000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-06000B

7.290.000₫

GNY: 7.600.000₫

5%
Quạt điều hòa Daikio DK-05000D

Quạt điều hòa Daikio DK-05000D

6.190.000₫

GNY: 6.500.000₫

12%
Quạt điều hòa Daikio DK-02500B

Quạt điều hòa Daikio DK-02500B

6.290.000₫

GNY: 7.140.000₫

11%
Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

4.690.000₫

GNY: 5.250.000₫

3%
Quạt điều hòa Daikio DK-800A

Quạt điều hòa Daikio DK-800A

2.890.000₫

GNY: 2.990.000₫

8%
Quạt cây Panasonic F409KB

Quạt cây Panasonic F409KB

2.390.000₫

GNY: 2.590.000₫

8%
Quạt điều hòa Daikio DKA-05000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-05000B

6.990.000₫

GNY: 7.600.000₫