Đức Huy Plaza

Quạt điều hòa

25%
Quạt điều hòa Sanaky S7200A

Quạt điều hòa Sanaky S7200A

5.990.000₫

GNY: 7.990.000₫

22%
Quạt điều hòa Sunhouse SHD7722

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7722

4.590.000₫

GNY: 5.850.000₫

5%
Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

11.990.000₫

GNY: 12.600.000₫

6%
Quạt điều hòa Daikio DKA-07000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-07000A

9.900.000₫

GNY: 10.490.000₫

5%
Quạt điều hòa Daikio DK-05000D

Quạt điều hòa Daikio DK-05000D

6.190.000₫

GNY: 6.500.000₫

11%
Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

4.690.000₫

GNY: 5.250.000₫

3%
Quạt điều hòa Daikio DKA-00800A

Quạt điều hòa Daikio DKA-00800A

2.890.000₫

GNY: 2.990.000₫

2%
Quạt điều hòa Sunhouse HSD7762

Quạt điều hòa Sunhouse HSD7762

10.990.000₫

GNY: 11.190.000₫

23%
Quạt điều hòa Sunhouse HTD7743

Quạt điều hòa Sunhouse HTD7743

4.890.000₫

GNY: 6.390.000₫

8%
Quạt điều hòa Daikio DKA-05000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-05000B

6.990.000₫

GNY: 7.600.000₫