Đức Huy Plaza

Sản phẩm trả góp lãi suất 0%

5%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

5.490.000₫

GNY: 5.790.000₫

9%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

20.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

18.900.000₫

GNY: 20.990.000₫

10%
Điện thoại Samsung Galaxy M20

Điện thoại Samsung Galaxy M20

4.500.000₫

GNY: 4.990.000₫

24%
Điện thoại Samsung Galaxy A9

Điện thoại Samsung Galaxy A9

9.500.000₫

GNY: 12.490.000₫

17%
Điện thoại Samsung Galaxy A7 (2018)

Điện thoại Samsung Galaxy A7 (2018)

5.800.000₫

GNY: 6.990.000₫

22%
Điện thoại OPPO A3s-32GB

Điện thoại OPPO A3s-32GB

3.900.000₫

GNY: 4.990.000₫

9%
Điện thoại OPPO A3s-16GB

Điện thoại OPPO A3s-16GB

3.350.000₫

GNY: 3.690.000₫

15%
Điện thoại OPPO F9

Điện thoại OPPO F9

6.500.000₫

GNY: 7.690.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

18.000.000₫

GNY: 22.990.000₫

33%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

15.000.000₫

GNY: 22.490.000₫