Đức Huy Plaza

Sản phẩm trả góp lãi suất 0%

5%
Điện thoại OPPO A5S

Điện thoại OPPO A5S

3.800.000₫

GNY: 3.990.000₫

6%
Điện thoại Samsung Galaxy A80

Điện thoại Samsung Galaxy A80

14.000.000₫

GNY: 14.890.000₫

8%
Điện thoại OPPO Reno

Điện thoại OPPO Reno

12.000.000₫

GNY: 12.990.000₫

6%
Điện thoại OPPO A1K

Điện thoại OPPO A1K

3.000.000₫

GNY: 3.190.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy A20

Điện thoại Samsung Galaxy A20

3.900.000₫

GNY: 4.190.000₫

7%
Điện thoại Samsung Galaxy A70

Điện thoại Samsung Galaxy A70

8.600.000₫

GNY: 9.290.000₫

8%
Điên thoại OPPO F11 Pro

Điên thoại OPPO F11 Pro

7.800.000₫

GNY: 8.490.000₫

12%
Điên thoại OPPO F11

Điên thoại OPPO F11

6.400.000₫

GNY: 7.290.000₫

29%
Điện thoại Samsung Galaxy A30

Điện thoại Samsung Galaxy A30

4.100.000₫

GNY: 4.990.000₫

8%
Điện thoại Samsung Galaxy A50

Điện thoại Samsung Galaxy A50

6.400.000₫

GNY: 6.990.000₫

13%
Điện thoại Samsung Galaxy S10+

Điện thoại Samsung Galaxy S10+

19.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

15%
Điện thoại Samsung Galaxy S10

Điện thoại Samsung Galaxy S10

17.900.000₫

GNY: 20.990.000₫

22%
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9

18.000.000₫

GNY: 22.990.000₫