Đức Huy Plaza

Sấy bát

27%
Tủ Sấy bát diệt khuẩn Kohn KS138G

Tủ Sấy bát diệt khuẩn Kohn KS138G

3.990.000₫

GNY: 5.500.000₫

12%
Máy sấy bát Suki 900-1

Máy sấy bát Suki 900-1

10.990.000₫

GNY: 12.500.000₫

11%
Máy sấy bát Suki 380X-1

Máy sấy bát Suki 380X-1

6.990.000₫

GNY: 7.890.000₫

20%
Máy sấy bát Suki ZTP388-7

Máy sấy bát Suki ZTP388-7

7.990.000₫

GNY: 9.990.000₫

17%
Máy sấy bát ZTB280-K01C(K01E)

Máy sấy bát ZTB280-K01C(K01E)

4.990.000₫

GNY: 5.990.000₫